ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 116 ปีที่ 23
ฉบับที่ 2 มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2561
เรื่องเด่นในฉบับ:
นะงะโนะ (Nagano) หลังคาของญี่ปุ่น
กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อการพัฒนาห้องเรียน Smart Classrooms
ศาสตราภิชาน พูลพร แสงบางปลา นายกสมาคมวิศวกรหญิงไทยคนแรก
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ วศ.20 นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี พ.ศ.2561-2562
การรับ-ส่งมอบงานอย่างเป็นทางการของ สนจ.

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 115 ปีที่ 23
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เรื่องเด่นในฉบับ:
การพัฒนาพรสวรรค์ของวิศวกรป้ายแดง
เรากลับาแล้ว Intania Chula Mini Marathon 2018
สรัญ รังคสิริ นายกสมาคมฯ วาระปี 2559-2560
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีกับการพัฒนานวัตกรรม

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 114 ปีที่ 22
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2560
เรื่องเด่นในฉบับ:
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม..สู่นวัตกรรมเพื่อโลกเย็น
Intania Young Alumni Forum 2017 Conntecting the Future
ntania Runner วิ่งได้ไกล ไปด้วยกัน
Engineer Dinner Talk เศรษฐกิจไทยปี 2018 ท่ามกลางศึกนอกและศึกใน

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 113 ปีที่ 22
ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม พ.ศ.2560
เรื่องเด่นในฉบับ:
5 Days in Seoul
ปราสาทแดง-แรงเลือดหมู
Intania Young Alumni (IYA)
งานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 6 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 พ.ศ.2560

MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 112 ปีที่ 22
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2560
เรื่องเด่นในฉบับ:
ชีวิตของนายช่างสายส่ง
Intania Cycling Club
ทรัพยากรบุคคลสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เส้นทางสู่ประเทศไทย 4.0
ประวัติวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2560)
ประวัติวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 (พ.ศ.2560)

Page: 1 of 7 | << Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Next >>