สมพงศ์ วงศ์ปัญญาภรณ์ วศ.14 งานปิดทองพระ… สิ่งที่ทำด้วยใจเพื่อดำรง พุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป


ผมจบวิศวกรรมเครื่องกลปี พ.ศ. 2518 ได้เริ่มทำงานที่โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นระยะเวลา 15 ปี และได้ออกมาตั้งโรงงานเองกับเพื่อน ๆ ซึ่งก็ผลิตเครื่องปรับอากาศ SEASON เน้นการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ดำเนินการได้ประมาณ 15 ปี เกิดปัญหาจึงต้องปิดกิจการ จากนั้นโอกาสไปช่วย บริษัท SNC Former ผลิตเครื่องปรับอากาศอีก 5 ปี ด้วยภารกิจต่าง ๆ ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะมาช่วยงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมรุ่น นอกเสียจากมาสังสรรค์รุ่นที่ไปร่วมแทบจะทุกปีเลยก็ว่าได้

25 ปีที่แล้วกับจุดเริ่มต้นแห่งความศรัทธา….

ผมเริ่มสนใจทางด้านศาสนาเมื่อราว ๆ 25 ปีที่แล้ว เริ่มจากได้เป็นประธานถวายผ้ากฐิน แต่ตอนนั้นไม่ได้ไปเอง ให้ลูกน้องไปเป็นตัวแทน ก็ได้รูปเหมือนสมเด็จโตวัดระฆังขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว ตอนนั้นผมไม่รู้จักว่าเป็นพระอะไร เลยเก็บไปบูชาบนหิ้งเล็ก ๆ ที่บ้าน

หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ พี่สาวก็ให้คาถาชินบัญชรมาท่อง บอกว่าของสมเด็จโตวัดระฆัง เลยรู้สึกแปลกใจสงสัยว่าสมเด็จโตคือใคร ก็ลองท่องคาถาชินบัญชรดู ปรากฎว่าท่องได้ใน 2 อาทิตย์ทั้งที่ไม่เคยสวดมนต์มาก่อน หลังจากนั้นเลยสนใจทางด้านพุทธศาสนา พยายามค้นคว้าประวัติเรื่องสมเด็จโต

จากนั้นก็เริ่มไปตามวัดต่าง ๆ มีโอกาสเห็นพระประธานที่ส่วนใหญ่ปิดทองดูแลใจสงบดี รู้สึกชอบพระที่ปิดทองมาก อยากปิดทองพระเป็น ก็เลยศึกษาดูและลองปิดทองพระบูชาที่บ้าน ต่อมาได้ไปกราบหลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส รู้ว่าท่านปิดทองพระเป็น เลยกราบเป็นครูอาจารย์ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันท่านได้เป็นพระราชพัฒนาการ

ร่วมปิดทองพระทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า

ผมเริ่มทำงานปิดทองกับหลวงพ่อสมชาย โดยรับงานปิดทองพระประธานองค์ใหญ่องค์แรกที่วัดเทวราชกุญชร เทเวศร์ ขนาดหน้าตัก 5 เมตร หลังจากนั้นก็มีโอกาสไปทำตามวัดต่าง ๆ กับหลวงพ่อสมชายอีกหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ในประเทศวัดสำคัญ ๆ มี วัดบวรนิเวศน์ วัดสระเกศ วัดเทพศิรินทร์ วัดกัลยานิมิตร และวัดเกศไชโย ซึ่งเป็นพระประธานใหญ่ที่สุด หน้าตัก 16 เมตร วัดพระปฐมเจดีย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ล่าสุดปิดทององค์พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนต่างประเทศได้มีโอกาสไปปิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มาทั้งหมด 4 วัด ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศอินเดียที่วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินารา รวมทั้งประเทศศรีลังกา ได้ไปปิดทองเจดีย์พระธาตุเขี้ยวแก้ว และที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง

ทำด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อดำรงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

พระวิษณุกรรม คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ผมได้เริ่มมาปิดทองเองและสร้างกลุ่มลูกศิษย์ที่สนใจ ได้ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มปิดทองที่จังหวัดน่าน เช่นที่วัดมิ่งเมือง เสาหลักเมือง และวัดพระธาตุแช่แห้ง ส่วนอีกกลุ่มได้ปิดทองที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่วัดวังตะวันตก วัดบูรณาราม รวมถึงจตุคามรามเทพที่ศาลหลักเมือง

กลุ่มปิดทองเป็นจิตอาสาทำเพื่อสร้างบุญกุศล ไม่ได้รับค่าจ้างใด ๆ ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อให้พระประธานและพระอื่น ๆ ออกมาสวยงามแวววาวเหลืองอร่ามเป็นที่พึ่งทางจิตแกผู้ที่มากราบไหว้

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสปิดทองพระวิษณุเทพ ของที่คณะวิศวะองค์เก่า บนตึก 100 ปี ให้เป็นที่สง่างามสมกับคณะวิศวะของเรา โดยรุ่น วศ.14 เป็นเจ้าภาพทองในการบูรณะและจัดซื้อที่ตั้งให้ท่านใหม่ดูเด่นสง่ามากขึ้น

อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องและเพื่อน ๆ ชาวอินทาเนีย…

ปัจจุบันถ้าเพื่อน ๆ ที่สนใจมีจิตกุศลต้องการบูรณะพระประธานที่วัดใดก็ตามผมก็ยินดีไปปิดทองให้ เช่นที่วัดพระธาตุดอยผาส้ม ที่เพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา

วัดพระธาตุดอยผาส้ม มีพระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ด้วย วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสภาพอากาศที่ชื้นในช่วงหน้าหนาวและร้อนจัดในช่วงหน้าร้อน “องค์พระพุทธนิมิตร” ซึ่งเป็นพระประธานภายในวิหารศาลาสวดมนต์จึงเกิดชำรุด แผ่นทองหลุดลอกออกจากองค์ทีละนิด ๆ ทำให้องค์ไม่งามดังเดิม ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล ก็มาปรึกษาว่าน่าจะดำเนินการซ่อมแซมปิดทองใหม่ให้สวยงามดังเดิม ก็ได้เพื่อน ๆ วศ.14 ร่วมเป็นเจ้าภาพค่าทอง ส่วนที่เหลือผมรับไปดำเนินการเอง ผมใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 6 วันมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 200,000 บาท ผลงานที่ออกมาก็น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ผลขึ้นไปกิน-นอนอยู่ที่วัดเพื่อจะได้ทำงานเต็มที่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ทำให้สามารถดำเนินการได้ลุล่วงด้วยดี

งานชิ้นต่อไปนั้น คุณลิขิต เพื่อนร่วมรุ่น วศ.14 ขอให้ไปช่วยปิดทองพระประธานวัดเชียงแข็ง จังหวัดน่าน วางโปรแกรมว่าจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2564 ส่วน พ.ศ. 2565 มีงานปิดทองหลวงพ่อโต วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดขององค์พระอยู่ที่ 4.5 เมตร

ขอให้บุญกุศลที่ทำมาจงสำเร็จแก่ทุก ๆ คน

การปิดทองพระประธานตามวัดต่าง ๆ นั้นก็เพื่อดำรงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป และให้เป็นเครื่องชำระจิตใจของคนที่มากราบไหว้ให้เกิดมีศรัทธาปสาทะในพุทธศาสนาเกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากขึ้น ในขณะที่ปิดทอง ผมเองก็มีสมาธิมากขึ้น และจิตใจผ่องใสเมื่อการปิดทองสำเร็จลง ความเหน็ดเหนื่อยก็หายไป ขอให้บุญกุศลที่ทำมาจงสำเร็จประโยชน์แก่ทุก ๆ คน ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

วัดที่มีโอกาสได้ร่วมปิดทองมา มีดังนี้

1. วัดสระเกศ ทั้งหมดมีหลวงพ่อโตทางขึ้นภูเขาทอง, หลวงพ่อดำ, พระประธานในโบสถ์
2. พระประธานวัดมหาธาตุ
3. พระประธานวัดเทวราชกุญชร
4. หลวงพ่อนาคน้อยวัดประยูรฯ
5. พระประธานวัดบวรฯ, พระพุทธชินสีห์
6. พระประธานวัดเทพศิรินทร์
7. พระประธานวัดเคลือวัลย์
8. พระประธานในศาลาวัดอัมรินทร์
9. พระร่วงโรจนฤทธิ์และพระนอนวัดปฐมเจดีย์
10. พระประธานในศาลาปางป่าเลไลย์และในโบสถ์ วัดพระพุทธบาทสระบุรี
11. พระนอนวัดป่าโมก อ่างทอง
12. พระมหาพุทธพิมพ์ วัดเกษไชโย อ่างทอง
13. หลวงพ่อวัดไร่ขิง
14. พระพุทธหน้าโบสถ์วัดสังฆทาน
15. พระประธานวัดไตรมิตร
16. สมเด็จพระพุฒาจารย์โต สี่คิ้วของสรพงศ์
17. ปิดองค์เจดีย์พระธาตุเขี้ยวแก้วศรีลังกา
18. พระประธานวัดไทยLA USA
19. พระประธานวัดไทยวอชิงตันดีซี
20. พระประธานวัดไทยKleen Houston
21. พระประธานวัดไทยกุสินารา อินเดีย
22. พระประธานวัดไทยพุทธคยา อินเดีย
23. พระประธานวัดไทยลูเซิน สวิส
24. พระประธานวัดอุบาลี ศรีลังกา
25. พระพุทธพิชิตมาร วัดบรมนิวาส
26. พระประธานวัดแค นางเลิ้ง
27. วัดกระโจมทอง บางกรวย
28. พระพุทธชินสีห์และพระศาสดาจำลองที่วัดใหญ่ฯ พิษณุโลก
29. พระประธานวัดราชบูรณะ พิษณุโลก
30. พระประธานวัดปริวาส
31. วัดป่านันทบุรีญานสังวราราม
32. สำนักสงฆ์ภูม่าน ระยอง
33. ปิดทองเจดีย์พระธาตุเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ศรีลังกา


 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save