บทความจากคณะ

การใช้งานเครื่องมือเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน (TLS) กับงานด้านการเกษตร

การใช้งานเครื่องมือเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน (TLS) กับงานด้านการเกษตร

ความสำคัญของการจัดการงานด้านการเกษตร งานจัดการด้านการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลและจัดการผลผลิตของเกษตรกร และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลกำไร รวมไปถึงความคุ้มทุนของผู้ประกอบการ โดยการจัดการด้านการเกษตรประกอบไปด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย เช่น การดูแลผลผลิตการเยียวยารักษาต้นไม้ที่ติดเชื้อ การติดตามการเจริญเติบโต ซึ่งถ้าหากเราจัดการได้ไม่ดีสิ่งที่ตามมาย่อมไม่พ้นการขาดทุน ซึ่งอาจรวมไปถึงการที่ไม่สามารถนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ เนื่องจากคุณภาพสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือถึงแม้จะสามารถนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ แต่ผลผลิตของผู้ประกอบการอื่นก็อาจจะดีกว่า สุดท้ายแล้วผลผลิตของเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในตลาดได้จากที่กล่าวมาผู้อ่านคงจะพอเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมว่า

ปลดล็อกศักยภาพ ด้าน Remote Sensing ไทยเทียบอินโดโมเดล เพื่อเฝ้าติดตามและอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ

ปลดล็อกศักยภาพ ด้าน Remote Sensing ไทยเทียบอินโดโมเดล เพื่อเฝ้าติดตามและอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ

ป่าพรุมีความสำคัญอย่างไร เหตุใดต้องอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ… นี่อาจเป็นคำถามที่กำลังเกิดขึ้นในใจของท่านใช่หรือไม่ วันนี้พวกเรากลุ่มนิสิตภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จะชวนท่านผู้อ่านมาไขข้อข้องใจดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดประเด็นชวนวิเคราะห์ถึง การพัฒนาศักยภาพบางอย่างของประเทศเรา เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าแห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไป…