April 18, 2021

สัมภาษณ์พิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ วศ.29 อธิการบดีกับการพัฒนานวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ วศ.29 อธิการบดีกับการพัฒนานวัตกรรม

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มรับตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2559 จากนั้นก็ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า จุฬาฯ จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจ 4 ข้อ

รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค วศ.09 โครงการแม่นํ้า เรสซิเดนท์…การก่อสร้างอาคารสูงที่ตอบโจทย์การบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่…

รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค วศ.09 โครงการแม่นํ้า เรสซิเดนท์…การก่อสร้างอาคารสูงที่ตอบโจทย์การบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่…

การก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ แต่ในช่วง ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา มีโครงการคอนโดมิเนียมหรูติดแม่นํ้าเจ้าพระยาแห่งหนึ่งสามารถบริหารจัดการให้สร้างแล้วเสร็จ ก่อนกำหนดเวลาถึง 4 เดือน ตามคุณภาพและมาตรฐานของโครงการระดับ 5

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย วศ.36 … การทำดีไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องเรียนจบสูง ๆ ไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จไม่ต้องรอให้รวย ก็ทำดีได้…

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย วศ.36 … การทำดีไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องเรียนจบสูง ๆ ไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จไม่ต้องรอให้รวย ก็ทำดีได้…

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างครบวงจร มีผลงานเป็นที่รู้จักมากมายดังที่ทราบกันดี แต่ที่จริง นอกจากผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมมากมายแล้ว PPS ยังมีผลงานด้านอื่น ๆ