อินทาเนียรุ่น 5 มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

อินทาเนีย 58 มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ


วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 พวกเรา อินทาเนียรุ่น 58 (วิศวจุฬาฯ 2517 ) ร่วมกันมอบเงินจำนวน 234,000 บาท สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค (มูลค่าประมาณ21,500 บาท) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ ณ ตึกอำนวยการ (หลังเสาธง) โดยมี ผศ. นพ.สุรินทร์ อัศววิฑูรย์ทิพย์ ผช. ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาฯ (CU.29 ) เป็นผู้รับมอบ

มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค

ในโอกาสเดียวกันนี้ วิวัฒน์ ฑีฆคีรีกุล (วศ.2517) ประธานบริหาร บมจ.Karmart ร่วมสนับสนุนมอบหน้ากากอนามัย 1,000 กล่อง (50,000 ชิ้น) Alcohol gel 50,000 หลอด (มูลค่าประมาณ 1,600,000 บาท) แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ ด้ว