ตัวแทน วศ.2537 ส่งมอบอาหาร ช่วยสนับสนุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ

วศ.2537 รวมใจช่วยสนับสนุน ส่งมอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤต “โควิด”


ตัวแทน วศ.2537 ได้นำอาหารที่เพื่อนๆ ช่วยกันสนับสนุน จำนวน 235 กล่อง หลากหลายเมนูไปบริจาคให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ โดยบริจาคในนามพวกเรา “นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น ๗๘ วศ.๒๕๓๗”

ตัวแทน วศ.2537 ส่งมอบอาหาร ช่วยสนับสนุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ

ตัวแทน วศ.2537 ส่งมอบอาหาร ช่วยสนับสนุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สมุทรปราการ

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน