INTANIA DINNER TALK 2022 ความยั่งยืน 3 มุมมอง SURVIVE or SUSTAIN


สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน INTANIA DINNER TALK 2022 ในหัวข้อเสวนา “ความยั่งยืน 3 มุมมอง… SURVIVE or SUSTAIN” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทย แลกเปลี่ยนมุมมอง และความคิด ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อเนื่องในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ วศ.2520 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นนิสิตเก่าและอดีตนายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมรับฟัง 3 มุมมองของผู้บริหารองค์กรชั้นนำของประเทศไทย นำโดย รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.2526 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส วศ.2524 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ สารัชถ์ รัตนาวะดี วศ.2526 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้มาในหัวข้อ “ความยั่งยืน 3 มุมมอง Survive or Sustain” จากวิทยากรทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน INTANIA DINNER TALK 2022 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสังคมในด้านวิชาการ วิจัย พัฒนา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านกิจกรรมทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม

สุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์

สุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ วศ.2520 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยกล่าวว่า เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ซึ่ง 2 ครั้งแรกมาในนามนายกสมาคมฯ และ 2 ครั้งต่อมาเป็นรองนายกฯ ซึ่งครั้งนี้น่าจะโค้งสุดท้าย เพราะใกล้ปิดสมัยสภาผู้แทนราษฎร อาจจะเรียกว่าโค้งสุดท้ายจริง ๆ ก็ได้ ดังนั้น จึงต้องขอขอบคุณนายกสมาคมฯ ศักดิ์ชัย ที่ทุ่มเทต่อสมาคมฯ เป็นอย่างมาก และทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อคณะวิศว จุฬาฯ

ทั้งนี้ การจัดเสวนาในหัวข้อ “ความยั่งยืน 3 มุมมอง Survive or Sustain” จากวิทยากรที่จะมาพูดให้เราได้ฟังได้เจอวิกฤติที่ไม่เคยลืมมาก่อน และผ่านมาได้ด้วยดี มาร่วมฟังว่าจะอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งวิทยากรท่านแรก คือ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.2526 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนที่สูงที่สุดในบรรดาผู้ว่า การที่ท่านอาสามาดำรงตำแหน่งนี้เป็นเรื่องที่หลายคนทราบและประทับใจ ซึ่งวันนี้เราจะได้รับฟังว่าท่านจะทำในสิ่งที่ยั่งยืนให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ได้อย่างไร และผู้เสวนาท่านต่อมา คือ รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส วศ.2524 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีอายุยืนมากที่สุดในประเทศไทยและให้ความสำคัญกับการส่งมอบสิ่งดี ๆ รุ่นต่อรุ่นและสะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างผู้แทนในการบริหารองค์กรให้ยั่งยืนต่อเนื่องไป และอีกท่านหนึ่งที่พลาดไม่ได้ คือ สารัชถ์ รัตนาวะดี วศ.2526 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่สุดในเรื่องของการเติบโตและเป็นบุคคลที่มีความมั่งคั่งที่สุดในประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในธุรกิจของตนว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปอย่างยั่งยืน ในวันนี้เราจึงมี 3 ท่าน 3 มุมมอง ที่จะมาพูดถึงความยั่งยืนของประเทศไทยในเวทีของประเทศและเวทีสากล ซึ่งได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้รับความรู้และมีความสุขในการรับฟังมุมมองจากวิทยากรทั้ง 3 ไปพร้อมกัน

“ความยั่งยืนของเมืองคือคน ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง การพัฒนาต้องยึดส่วนรวม”

รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.2526 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความยั่งยืนในมุมมองของตน ประกอบด้วย การไม่เบียดเบียนทรัพยากรของคนในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน การศึกษา และเด็ก ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพฯ พยายามผลักดันเรื่องเด็กและโรงเรียนมากขึ้น มีการเพิ่มงบประมาณให้สำนักการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรและรูปแบบการบริหารใหม่ ทั้งด้านอาหาร มีการนำเทคโนโลยีมากำหนดโภชนาการให้เด็กนักเรียนในสังกัด กทม. อย่างสมวัย และการเปิดโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญสู่เด็กในชุมชน รวมถึงการเปิดเทศกาลและโครงการต่างๆ ตามกิจกรรมที่ กทม. กำหนด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อเมืองที่พวกเขาอาศัย

รวมถึงการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เปิดจุดสนใจ ดึงดูดการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชน เพื่อต้องการให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ปรับฐานระบบสาธารณสุขเชิงรุกมากขึ้น เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งตนมองว่า เมืองจะยั่งยืนได้ รัฐต้องเป็นที่ไว้ใจของประชาชนด้วย สนับสนุนประชาชนในวัยเด็กและวัยชราอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในชีวิตของตน ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่กล้ามีลูก เพราะเขาไม่ไว้ใจสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจ รัฐ รวมถึงระบบการรักษาและความเป็นอยู่ เรื่องนี้ส่งผลต่อความยั่งยืนโดยตรง เพราะเมืองในอนาคตจะมีแต่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แล้วจะพัฒนาต่อไปอย่างไร ดังนั้นขณะที่การพัฒนาเชิงโครงสร้างต่างๆ ของเมืองดำเนินไป อย่าลืมพัฒนาเด็กและเยาวชนคนรากหญ้าในชุมชนด้วย เพราะนี่คือคนส่วนใหญ่ เป็นหัวใจของความยั่งยืน

“คนที่จะอยู่รอดได้นั้นจะต้องเป็นคนที่ปรับตัว”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส วศ.2524 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจของไทยกำลังจะฟื้นตัว ในช่วง MOTOR EXPO 2022 ที่ผ่านมามียอดจองรถ EV มากถึง 20,000 คัน นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเหมือนเดิม และคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 20 ล้านคน แต่ในขณะเดียวกันก็เจอปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อ คนไทยมีหนี้ครัวเรือน 90% ของ GDP หากไม่มีวิธีการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น สิ่งนี้จะสร้างความเสี่ยงให้กับประเทศในอนาคตอย่างแน่นอน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้สอนอะไรหลายอย่าง เห็นคนไทยสวมหน้ากาก จากเดิมที่ไม่คิดว่าเราจะได้เห็น อย่างที่ 2 ได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนไป ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด อาทิ ร้านอาหารต้องหันมาทำเป็น Food Delivery ผู้บริโภคให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีการลงทุนในตลาด Digital หลายแห่ง แต่ถึงอย่างไรพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้คงอยู่ถาวร เพราะฉะนั้นทุก ๆ อุตสาหกรรมหรือการตลาดจะต้องมีการวางแผนเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งสุดท้ายที่ Covid-19 ได้สอนคือธุรกิจที่อยู่รอดได้จะต้องเป็นธุรกิจที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อย่าง SCG ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของพลังงานค่อนข้างมาก เนื่องจากต้นทุนครึ่งหนึ่งของ SCG คือพลังงานรวมถึงต้นทุนของวัตถุดิบด้วยเช่นกัน

“อีกอย่างหนึ่งที่เจอคือเรื่องของปิโตรเคมี วัฏจักรของปิโตรเคมีขาลงและเป็นขาลงที่เราไม่เคยเจอมาก่อน ผมอยู่ SCG มา 30 ปี เจอขาลงมา 3 ครั้ง นี้เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งที่หนักที่สุด สิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้ไม่อายเลยคือ การเอาตัวให้รอดและลดต้นทุนทุกอย่าง ลดพลังงานอะไรต่าง ๆ แต่ต้องไม่ลดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยกันทำอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงในองค์กร เงินทุกบาททุกสตางค์ต้องใช้อย่างมีประโยชน์”

SCG ทำทั้งด้าน Defense และ Offense เพราะฉะนั้นเรื่องของ Green เรื่องของสินค้าหรือพลังงานจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ SCG ให้ความสำคัญและลงมือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องของ Innovation และ Technology, Automation เป็นสิ่งที่ SCG จะเข้าไปร่วมทำด้วยเช่นกัน เมื่อมีคนถามว่าสิ่งสำคัญที่สุดของ SCG คืออะไร ตอบได้เลยว่า “ผู้เล่น” ต่อให้มีกลยุทธ์ดีแค่ไหน ถ้าไม่มีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืนเป็นหลัก และเรื่องของบุคลากรในองค์กรก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมที่จะเป็นผู้ชนะ

“สร้างสเถียรภาพเพื่อดึงดูดความเชื่อมั่นให้แก่คนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ”

สารัชถ์ รัตนาวะดี

สารัชถ์ รัตนาวะดี วศ.2526 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต้องประสบกับปัญหาทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ได้มีการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการขยายธุรกิจหลายด้าน เพื่อกระจายความเสี่ยง ทั้งการหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจดาวเทียม ขยายการลงทุนในธุรกิจบล็อกเชน

“ส่วนตัวมองว่า ประเทศไทยยังมีอนาคตยังเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติ แต่รัฐบาลต้องผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ขณะที่การทำธุรกิจของบริษัทไทยต้องตั้งเป้าหมายให้เป็น Global Company แต่ด้วยกฎระเบียบของภาครัฐที่ยังไม่เกื้อหนุน ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ผ่อนคลายกฎระเบียบในการปล่อยกู้ จึงเป็นจุดอ่อนทำให้บริษัทไทยไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้”

ในช่วงสุดท้าย สารัชถ์ กล่าวย้ำว่า การปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไป ทุกคนจะต้องรู้บทบาท รู้หน้าที่ของตัวเอง รัฐบาลต้องมีสเถียรภาพเพื่อดึงดูดความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ และมีระบบกฎหมายที่ดีที่ทำให้ความรู้สึกของคนไทยจะอยู่ร่วมในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save