อินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา ปีที่ 24 ลำดับที่ 119 – 122 ปี พ.ศ. 2562

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 122 ปีที่ 24
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี..ปูชนียบุคคลแห่งวงการวิศวกรรมไทย
 • เทคโนโลยีก้าวไกล ประเทศไทยจะไปไหนกัน? (1)
 • ชาติอัจฉริยะ (Smart Nation)ของสิงคโปร์
 • เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย
 • งานระลึก 50 ปีค่ายยุววิศวกรบพิธ

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 121 ปีที่ 24
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • งานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นและงานวิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี 2562
 • วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (2)
 • โลก (นอก) ร้อน โลก (ใน) เย็น)
 • ซอฟต์แวร์ CAE 3D ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย
 • โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคุมสูงวัย (จุฬาอารี)

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 120 ปีที่ 24
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • CU 102 UPDATE…102 เรื่องต้องอัพเดตของชาวจุฬาฯ
 • แสดงความยินดีผุ้แก่คุณกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 50 ปี วิศวฯ แห่งความหลัง
 • Innovative Engineering…เกชา ธีรโกเมน วศ.14
 • วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (1)

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 119 ปีที่ 24
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • Engineering Dinner Talk…ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562
 • งานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2562
 • สหสาขาวิชาระดับอุดมศึกษา การศึกษาหลากทักษะเพื่ออนาคต
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนกำลังกลับมาอีกแล้ว
 • ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center