April 18, 2021
วศ. มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วศ. มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563


ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุน พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 42,000 บาท จาก ธาดา เศวตศิลา ทายาท

ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุน พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา” ประจำปีการศึกษา 2563

ตัวแทน วศ.34 มอบทุนการศึกษา จำนวน 175,000 บาท แก่นิสิตปัจจุบัน โดย ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทนรับมอบ

วศ.34 มอบทุนการศึกษา