ค่ายยุววิศวกรบพิธ

งานระลึก 50 ปีค่ายยุววิศวกรบพิธ

งานระลึก 50 ปีค่ายยุววิศวกรบพิธ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา “ชมรมนิสิตเก่าค่ายยุววิศวกรบพิธ” ได้จัด “งานระลึก 50 ปีค่ายยุววิศวกรบพิธ” ขึ้น วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็ตามชื่องานเลยคือ เพื่อระลึกถึงกิจกรรม “ค่ายยุววิศวกรพิธ” ที่ได้ดำเนินสืบทอดกันมาถึง