April 18, 2021

ดัชนีนวัตกรรม

สับฟันเฟือง

สับฟันเฟือง

ได้ยินเสียงแว่ว ๆ มาจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีว่า เหตุใดถึงพูดกันมากว่าประเทศไทยแพ้เวียดนามในด้านการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ? เจาะกันให้ลึกจริง ๆ ก็คงมีหลายสาเหตุครับ แต่ผมอยากชวนพวกเรามาดูดัชนีนวัตกรรมของประเทศที่น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหนึ่ง ๆ ได้เป็นอย่างดี