ถุงพลาสติก

พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายนะ

พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้ายนะ

ฤกษ์งามยามดี วันนี้มาคุยเรื่องพลาสติก ถุงสปันบอนด์กันดีกว่า… ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา ห้างร้านต่าง ๆ ยกเลิกการแจกถุงพลาสติก เนื่องจากนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดละเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม