April 18, 2021

นารี เจียมวัฒนสุข

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ นารี เจียมวัฒนสุข วศ.19

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ นารี เจียมวัฒนสุข วศ.19

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ นารี เจียมวัฒนสุข วศ.19 วิศวกรหญิงผู้มีจิตใจเข้มแข็ง นักกิจกรรมตัวยง และผู้เป็นที่รักของเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ…