April 18, 2021

พฤทธิ์ ชลวาสิน

เพื่อน ๆ วศ.22  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประทุม ชลวาสิน คุณแม่ของ พฤทธิ์ ชลวาสิน

เพื่อน ๆ วศ.22 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประทุม ชลวาสิน คุณแม่ของ พฤทธิ์ ชลวาสิน

เพื่อน ๆ วศ.22 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประทุม ชลวาสินคุณแม่ของ พฤทธิ์ ชลวาสิน ที่ศาลาสุทธิสันติธรรม วัดเนินสุทธาวาส อ.เมือง จ.ชลบุรี และพระราชทานเพลิง เมื่อวันที่ 7