พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ (วศ.2487) อดีตองคมนตรี … ปูชนียบุคคลแห่งวงการวิศวกรรมไทย

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ นิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ (วศ.2487) อดีตองคมนตรี … ปูชนียบุคคลแห่งวงการวิศวกรรมไทย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 07.25 น. มีข่าวหนึ่งที่สร้าง ความตกใจและเสียใจให้แก่ชาวอินทาเนียมาก นั่นคือ การประกาศข่าว การถึงแก่อสัญกรรมของ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ อดีต