มองโกเลีย

มองโกเลีย…

มองโกเลีย…

ปกติผมจะมีการท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อให้รางวัลกับชีวิต และเปิดโลกทัศน์เพื่อดูว่าประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง โดยการเลือกประเทศที่จะไปเที่ยวก็จะเลือกประเทศที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของประวัติศาตร์ที่เป็นมาอย่างยาวนาน หรือมีทัศนียภาพที่สวยแปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา