รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค วศ.09 โครงการแม่นํ้า เรสซิเดนท์…การก่อสร้างอาคารสูงที่ตอบโจทย์การบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่…

รศ. ดร.ต่อตระกูล ยมนาค วศ.09 โครงการแม่นํ้า เรสซิเดนท์…การก่อสร้างอาคารสูงที่ตอบโจทย์การบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่…

การก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ แต่ในช่วง ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา มีโครงการคอนโดมิเนียมหรูติดแม่นํ้าเจ้าพระยาแห่งหนึ่งสามารถบริหารจัดการให้สร้างแล้วเสร็จ ก่อนกำหนดเวลาถึง 4 เดือน ตามคุณภาพและมาตรฐานของโครงการระดับ 5