February 28, 2021

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

Intania Dinner Talk 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย

Intania Dinner Talk 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย

ในช่วงปลายปีของทุก ๆ ปี สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานเสวนาโดยเชิญนิสิตเก่าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาร่วมให้ความคิดเห็นถึงเศรษฐกิจในปีต่อไปแนวโน้ม และทิศทางการเติบโตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเดินหน้าฝ่าวิกฤตเพื่อเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

INTANIA Dinner Talk 2019: 2020 The next Disruption is coming

INTANIA Dinner Talk 2019: 2020 The next Disruption is coming

สมาคมนิสิตกาวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน INTANIA Dinner Talk 2019 พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “2020 The next disruption is coming” โดยมี สุพัฒนพงษ์