April 18, 2021

วันรำลึก

งานวันรำลึกศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์

งานวันรำลึกศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “วันรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์” นิสิตเก่าผู้สร้างคุโณปการแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากมาย ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “วิศวฯ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรม ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด”