วานิช นพนิราพาธ

วานิช นพนิราพาธ วศ.2529 Managing Director, Beca (Thailand) Company Limited

วานิช นพนิราพาธ วศ.2529 Managing Director, Beca (Thailand) Company Limited

บริษัท Beca เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ มีพนักงานทั่วโลกกว่า 3,000 คน และ มีสำนักงานสาขามากกว่า 10 แห่งทั่วโลก รวมทั้งสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นการควบรวมกิจการกับบริษัท วอร์นส์