คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020


ชาววิศวฯ จุฬาฯ ทราบกันดีว่า ช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี เป็นช่วงที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ จะจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ” ปีนี้ก็เช่นกันได้กำหนดวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันจัดงาน โดยจัดที่ลานเกียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เช่นเดิม ซึ่งปีนี้ได้กำหนดธีมงานว่า We are Engineers ให้แต่ละรุ่นแต่งกายเพื่อแสดง Unity ของรุ่น ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองจากชาววิศวฯ จุฬาฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่าภายในงานมีหลายรุ่นที่ใส่เสื้อเหมือน ๆ กัน แล้วปีนี้ยังมีการให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้างาน ปรากฏว่า วศ.22 กับ วศ.20 มีจำนวนคนเข้าร่วมงานสูสีกันเลยทีเดียว

กิจกรรมของเหล่านิสิตเก่าเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย โดยทางคณบดี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ได้จัด Intania Campus Tour เปิดคณะให้นิสิตเก่าที่มีความสนใจได้เข้าเยี่ยมพื้นที่นวัตกรรม และ Infrastructure ของคณะที่มีการพัฒนาขึ้นมาก กิจกรรมนี้มีนิสิตเก่าให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมไม่น้อย โดยมีนิสิตอาจารย์และนิสิตปัจจุบันนำชม เริ่มจากห้อง TrueLab@Chula Engineering, Chula Engineering LIBRARY และห้องกิจกรรมอื่น ๆ … ได้ยินเสียงนิสิตเก่าหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า… ตอนเรียนอยู่ทำไมไม่มีอย่างนี้บ้าง ฮ่า…

หลังจากเยี่ยมชมคณะแล้วก็ถึงเวลาของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ทีห้องประชุมตึก 3 โดยคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ นำโดย สุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมฯ ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานอกจากนั้นปีนี้ครบรอบที่ต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ด้วยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานั้นมีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การจัดงาน Dinner Talk 2562 การจัดงาน CU Championship, Intania Golf งานกอล์ฟประเพณี 5 เกียร์ และ 8 เกียร์ งานฟุตบอลประจำปี หรือ Intania Cup No.8 งานวันปียมหาราช โครงการบริจาคโลหิต วิศวฯ จุฬาฯ มินิมาราธอน ประจำปี 2562 และโครงการ Charity City Run กิจกรรมของชมรม YA กั้งหมด 6 ครั้ง กองทุนวิศวฯ จุฬาฯ สงเคราะห์ โครงการ ILN โครงการทัศนศึกษาโดยจัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง โครงการ Intania Open Innovation Culp (IOIC) และกิจกรรมที่เข้ามีตัวแทนคณะกรรมการสมาคมๆ เข้าร่วมอีกหลายงานซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากเหล่านิสิตเก่าเป็นอย่างดี จนทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจจากนั้นได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2563-2564 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า มีตัวแทน 11 คน ได้รับการเลือกตั้ง และตัวแทนทั้งหมดได้เลือกนายกสมาคมฯ โดยผู้ ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดประกอบด้วย อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ วศ.22 นายกสมาคมฯ สมภพ โปษะกฤษณะ วศ.22 สกล เหล่าสุวรรณ วศ.22 สุเทพ เอื้อเชิดกุล วศ.22. วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร วศ.22 วิบูลย์ อรุณธเนศ วศ22 ศศิธร โชควัฒนา วศ.23 เกียรติชัย ปรีชาชัยสุรัตน์ วศ.26 จรัญญา บุรพรัตน์ วศ.29 อติพล ตันนิรันดร วศ.44 และ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ซึ่งร่วมเป็นกรรมการสมาคมฯ โดยตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 11 คนจะไปคัดเลือกกรรมการบริหารให้ครบ 25 คนต่อไป

เมื่อการประชุมฯ เสร็จสิ้นนิสิตเก่าได้รวมตัวกันเพื่อถวายราชสักการะพระบรมรูป 2 รัชกาลร่วมกันซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น “งานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563” อย่างเป็นทางการภายในงานนั้นต้องยอมรับว่าปีนี้คนมาร่วมงานอาจจะบางตากว่าปีก่อนซึ่งคาดว่าเป็นผลจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้หลาย ๆ คนกังวลกับการที่ต้องอยู่ในที่ชุมชน แต่บรรยากาศของงานก็ยังคงสนุกสนานตามสไตล์ชาวอินทาเนียเช่นเดิมบริเวณหน้างานมีนิสิตปัจจุบันจัดบูตขายสินค้าเพื่อระดมทุนไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งพี่ ๆ ก็ให้การสนับสนุนน้อง ๆ กันอย่างคึกคักเมื่อได้เวลาเหมาะสม ศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ในฐานะเจ้าบ้านก็ขึ้นกล่าวต้อนรับนิสิตเก่าทุกคนกลับสู่บ้านที่อบอุ่นแห่งนี้บ้านที่ขยายใหญ่ขึ้นตามกาลเวลาถึงแม้ทางกายภาพอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้าง แต่สิ่งที่เหมือนเดิมคือความรักความผูกพันและความหวังดีต่อสถาบันแห่งนี้

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมฯ

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมฯ ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับและนำชาวอินทาเนียกล่าวมติกจิตแต่คณาจารย์เก่าและรุ่นพี่อาวุโสหลาย ๆ ท่านที่มาร่วมงานวันนี้ โดยมีอจารย์อาวุโสเป็นตัวแทนรับมอบ แล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าชาวอินทาเนียจะได้มอบดอกไม้แด่อาจารย์และรุ่นพี่อาวุโสเพื่อแสดงความขอบคุณ บรรยากาศช่วงนี้อาจจะดูชุลมุนเล็กน้อย แต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และซาบซึ้งโดยเฉพาะเมื่ออาจารย์จำได้ว่าคนนั้นคนนี้ตอนเป็นนิสิตแอบดื้อกับอาจารย์ แต่ปัจจุบันเด็กดื้อคนนั้นกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ทำให้ทุกคนล้วนระลึกถึงบุญคุณที่อาจารย์ได้สั่งสอนลูกศิษย์ทุกคนอย่างเต็มที่ ศิษย์บางคนตั้งแต่จบออกไปก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจออาจารย์อีกเลยช่วงเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาเจออาจารย์ และได้อัปเดตเรื่องราวของศิษย์กับอาจารย์
หลังจากนั้นก็เป็นเวลาแห่งความรื่นเริงของเหล่าชาวอินทาเนียที่มีข่าวดีมาบอกเล่าหลายเรื่อง ทั้งการคว้าแชมป์กอล์ฟ 5 เกียร์ หรือการคว้าแชมป์ฟุตบอลที่นำถ้วยแชมป์มาโชว์ด้วย ก็ปลื้มอกปลื้มใจกันไป นอกจากนั้นยังมีการจับฉลากมอบรางวัลแก่คนมาร่วมงานอีกด้วย

เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่คณะกรรมการอำนวยการสมาคมๆ ครบวาระการทำงานแล้ว จึงต้องอำลา และได้มอบหมายงานให้แก่คณะกรรมการชุดใหม่ให้สานต่อการทำงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สมาคมฯ ต่อไป “We are Engineers” … คำที่จะคงอยู่ในใจเหล่าชาวอินทาเนียตลอดไป


ที่มา: อินทาเนีย ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 คอลัมน์ สายสัมพันธ์อินทาเนีย โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save