อินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา ปีที่ 25 ลำดับที่ 123 – 126 ปี พ.ศ. 2563

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 126 ปีที่ 25
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • INTANIA DINNER TALK 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย
 • SENSOR FOR ALL… โครงการตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อนำร่องสู่การแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน
 • BE WORK VIRTUAL WORKPLACE… DIGITAL PLATFORM ที่ตอบโจทย์วิกฤตโควิด
 • IOD กับบทบาทการพัฒนากรรมการเพื่อการเติบขององค์กรอย่างยั่งยืน
 • 17 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หลังปี 2025 

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 125 ปีที่ 25
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • กุลเวช เจนวัฒนวิย์ วศ.25 กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • INTANIA for Southern Hospitals เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อ
 • อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม…ทางรอดประเทศไทย
 • นิติกรรมสัญญา…วิศวกรควรรู้
 • ที่สุดแห่งความประทับใจและความภาคภูมิใจของ ดร.สหัส บัณฑิตกุล วศ.10

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 124 ปีที่ 25
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • 8 นวัตกรรมสุดเจ๋งจากจุฬาฯ ร่วมสู้ภัย COVID-19
 • พิธีรับ-ส่งมอบงานคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2563-2564
 • อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระ พศ.2563-2564
 • พลิกโอกาสเป็นวิกฤติ ทำอย่างไรให้ไทยก้าวไปข้างหน้า?
 • จุฬาฯ พร้อมช่วยหมอทั่วประเทศ ส่งมอบกองทัพหุ่นยนต์ CU-RoboCOVID เพื่อสู้ภัย COVID-19

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 123 ปีที่ 25
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563…We are Engineers 2020
 • ICMM 2020 จัดใหญ่ จัดเต็ม เหมือนจะไม่จัดอีกแล้ว หืมมมม!!!
 • เทคโนโลยีก้าวไกล…ประเทศไทยจะไปไหนกัน? (2)
 • เมื่อวิศวกรอดข้าว
 • ทะเลน้อย และพัทลุง…แดนสนธยาในจังหวัดที่ถูกลืม

อินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา ปีที่ 24 ลำดับที่ 119 – 122 ปี พ.ศ. 2562

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 122 ปีที่ 24
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี..ปูชนียบุคคลแห่งวงการวิศวกรรมไทย
 • เทคโนโลยีก้าวไกล ประเทศไทยจะไปไหนกัน? (1)
 • ชาติอัจฉริยะ (Smart Nation)ของสิงคโปร์
 • เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย
 • งานระลึก 50 ปีค่ายยุววิศวกรบพิธ

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 121 ปีที่ 24
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • งานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นและงานวิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี 2562
 • วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (2)
 • โลก (นอก) ร้อน โลก (ใน) เย็น)
 • ซอฟต์แวร์ CAE 3D ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย
 • โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคุมสูงวัย (จุฬาอารี)

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 120 ปีที่ 24
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • CU 102 UPDATE…102 เรื่องต้องอัพเดตของชาวจุฬาฯ
 • แสดงความยินดีผุ้แก่คุณกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 50 ปี วิศวฯ แห่งความหลัง
 • Innovative Engineering…เกชา ธีรโกเมน วศ.14
 • วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (1)

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 119 ปีที่ 24
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • Engineering Dinner Talk…ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562
 • งานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2562
 • สหสาขาวิชาระดับอุดมศึกษา การศึกษาหลากทักษะเพื่ออนาคต
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนกำลังกลับมาอีกแล้ว
 • ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center