อินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา ปีที่ 27 ลำดับที่ 131 – 134 ปี พ.ศ. 2565

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 133 ปีที่ 27
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565

เรื่องเด่นในฉบับ

 • การปรับปรุงหอประชุมคณะวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อรองรับอนาคต
 • สัมภาษณ์พิเศษ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.
 • หุ่นยนต์ ‘Walkie’ ดังกระหึ่ม วิศวฯ จุฬาฯ คว้ารองแชมป์โลก
 • SENSORS AUTOMATION Make it easy
 • ความผิดพลาด ด้านเทคนิควิศวกรรมในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 132 ปีที่ 27
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ศักดิ์ชัย ยอดวานิช วศ.24 นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2565-2567 “เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่ลานเกียร์ (อีกครั้ง)”
 • งานประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564
 • Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม
 • 3 อินทาเนีย แม่ทัพ EXIM BANK ผู้ขับเคลื่อนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
 • โลกร้อน… ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง…และคำถามของประเทศไทย?

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 131 ปีที่ 27
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565

เรื่องเด่นในฉบับ

 • การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • INTANIA Dinner Talk 2022… มุมมองใหม่ ฝ่าเศรษฐกิจไทย ปี 2022
 • รายชื่อการประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2564
 • Carbon Neutral ภายในปี 2050 ความท้าทายของประเทศไทย
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อมกับการบำบัดน้ำเสียในประเทศไทย

อินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา ปีที่ 26 ลำดับที่ 127 – 130 ปี พ.ศ. 2564

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 130 ปีที่ 26
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ปิยมหาราชานุสรณ์ 2564 สานพลังชาวจุฬาฯ ทั่วโลก ร่วมทำดีในคอนเซ็ปต์ “จุฬาฯ รับใช้ประชาชน”
 • อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชั่น วศ.23 สนจ. ในยุคหญิงเก่ง และหญิงแกร่งแห่งจุฬาฯ
 • งานกอล์ฟการกุศลของ สวจ. INTANIA Stronger Togetther
 • งานปิดทองพระ… สิ่งที่ทำด้วยใจเพื่อดำรงพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
 • “ขยะติดเชื้อ” ภัยเงียบ… แต่ผลกระทบดัง

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 129 ปีที่ 26
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ยังมีปราสาทสีแดง ดังศิลาแลง งดงามเด่นแซงแหล่งเมืองชมพู
 • ชมรมปั่นจักรยาน Intania … ใครเป็นใครในชมรมฯ
 • ราเมศวร์ ศิลปพรหม วศ.17 CU Engineer Enterprise พร้อมยกระดับงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
 • วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต วศ.22 CTO บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.26 ชีวิตที่ไม่มีการออกแบบ

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 128 ปีที่ 26
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ผลงาน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยไทยครองอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 23 ของโลก…
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 40 ปี บี ปิโตรไทย…การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างก้าวกระโดด
 • “พระเจริญวิศวกรรม” ผู้บุกเบิกการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย…
 • อย่าเรียนอย่างเดียว ต้องเที่ยวด้วย

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 127 ปีที่ 26
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

เรื่องเด่นในฉบับ

 • ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วศ.36 โครงการ SENSOR FOR ALL เซนเซอร์เพื่อเราทุกคน
 • วิศวฯ จุฬาฯ ส่งกองทัพหุ่นยนต์ปิ่นโต ช่วยแพทย์และพยาบาลกู้วิกฤติโรคระบาด COVID-19 รอบใหม่
 • ดร.มหิศร ว่องผาติ วศ.43 นักพัฒนาหุ่นยนต์ไทยที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • อย่าเรียนอย่างเดียว ต้องเที่ยวด้วย
 • 17 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หลังปี 2025

อินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา ปีที่ 25 ลำดับที่ 123 – 126 ปี พ.ศ. 2563

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 126 ปีที่ 25
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • INTANIA DINNER TALK 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย
 • SENSOR FOR ALL… โครงการตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อนำร่องสู่การแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน
 • BE WORK VIRTUAL WORKPLACE… DIGITAL PLATFORM ที่ตอบโจทย์วิกฤตโควิด
 • IOD กับบทบาทการพัฒนากรรมการเพื่อการเติบขององค์กรอย่างยั่งยืน
 • 17 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หลังปี 2025 

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 125 ปีที่ 25
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • กุลเวช เจนวัฒนวิย์ วศ.25 กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • INTANIA for Southern Hospitals เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อ
 • อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม…ทางรอดประเทศไทย
 • นิติกรรมสัญญา…วิศวกรควรรู้
 • ที่สุดแห่งความประทับใจและความภาคภูมิใจของ ดร.สหัส บัณฑิตกุล วศ.10

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 124 ปีที่ 25
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • 8 นวัตกรรมสุดเจ๋งจากจุฬาฯ ร่วมสู้ภัย COVID-19
 • พิธีรับ-ส่งมอบงานคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2563-2564
 • อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระ พศ.2563-2564
 • พลิกโอกาสเป็นวิกฤติ ทำอย่างไรให้ไทยก้าวไปข้างหน้า?
 • จุฬาฯ พร้อมช่วยหมอทั่วประเทศ ส่งมอบกองทัพหุ่นยนต์ CU-RoboCOVID เพื่อสู้ภัย COVID-19

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 123 ปีที่ 25
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

 • คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563…We are Engineers 2020
 • ICMM 2020 จัดใหญ่ จัดเต็ม เหมือนจะไม่จัดอีกแล้ว หืมมมม!!!
 • เทคโนโลยีก้าวไกล…ประเทศไทยจะไปไหนกัน? (2)
 • เมื่อวิศวกรอดข้าว
 • ทะเลน้อย และพัทลุง…แดนสนธยาในจังหวัดที่ถูกลืม

อินทาเนีย วารสารชาววิศวจุฬา ปีที่ 24 ลำดับที่ 119 – 122 ปี พ.ศ. 2562

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 122 ปีที่ 24
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี..ปูชนียบุคคลแห่งวงการวิศวกรรมไทย
 • เทคโนโลยีก้าวไกล ประเทศไทยจะไปไหนกัน? (1)
 • ชาติอัจฉริยะ (Smart Nation)ของสิงคโปร์
 • เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย
 • งานระลึก 50 ปีค่ายยุววิศวกรบพิธ

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 121 ปีที่ 24
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • งานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นและงานวิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี 2562
 • วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (2)
 • โลก (นอก) ร้อน โลก (ใน) เย็น)
 • ซอฟต์แวร์ CAE 3D ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย
 • โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคุมสูงวัย (จุฬาอารี)

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 120 ปีที่ 24
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • CU 102 UPDATE…102 เรื่องต้องอัพเดตของชาวจุฬาฯ
 • แสดงความยินดีผุ้แก่คุณกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 50 ปี วิศวฯ แห่งความหลัง
 • Innovative Engineering…เกชา ธีรโกเมน วศ.14
 • วิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย (1)

วารสาร อินทาเนีย ลำดับที่ 119 ปีที่ 24
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

เรื่องเด่นในฉบับ

 • Engineering Dinner Talk…ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562
 • งานคืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2562
 • สหสาขาวิชาระดับอุดมศึกษา การศึกษาหลากทักษะเพื่ออนาคต
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนกำลังกลับมาอีกแล้ว
 • ศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save