INTANIA

Intania Dinner Talk 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย

Intania Dinner Talk 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย

ในช่วงปลายปีของทุก ๆ ปี สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานเสวนาโดยเชิญนิสิตเก่าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาร่วมให้ความคิดเห็นถึงเศรษฐกิจในปีต่อไปแนวโน้ม และทิศทางการเติบโตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเดินหน้าฝ่าวิกฤตเพื่อเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

ระลึกถึงวันรับขวัญที่จดจำได้ ไม่มีวันเลือน

ระลึกถึงวันรับขวัญที่จดจำได้ ไม่มีวันเลือน

“ก้มลงไป ผมบอกให้ก้มลงไป สูดไปเยอะ ๆ กลิ่นดินน่ะสูดเข้าไป กลิ้ง ผมบอกให้กลิ้ง กลิ้งเร็ว ๆ รุ่นเดียวกัน ลำบากด้วยกัน สบายด้วยกัน” เสียงตะโกนเสียงดังจากรุ่นพี่รุ่น 68 ดังโวยวายไปหมด“

INTANIA for Southern Hospitals เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อ

INTANIA for Southern Hospitals เพื่อปรับปรุงห้องความดันลบสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อ

เป็นการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น โควิด-19 หัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ เมอร์สซาร์ส ปัจจุบัน โรงพยาบาลทุกโรงต้องปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่จึงมีความต้องการคำนวณแนะนำในการออกแบบ ติดตั้ง จากทาวิศวกร และบางกรณีต้องการความช่วยเหลือเรื่องการระดมทุน เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อม สามารถยกระดับการดูแลประชาชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศชาติโดยรวม

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020

ชาววิศวฯ จุฬาฯ ทราบกันดีว่า ช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี เป็นช่วงที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ จะจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ” ปีนี้ก็เช่นกันได้กำหนดวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เทคโนโลยีก้าวไกล…ประเทศไทยจะไปไหนกัน? (2)

เทคโนโลยีก้าวไกล…ประเทศไทยจะไปไหนกัน? (2)

พี่น้องชาวอินทาเนียที่รักทุกท่านครับ ในตอนที่แลล้วเราคุยกันเรื่องของบทสรุปจากการประชุมประจำปี Science and Technology forSociety Forum (STS Forum) ที่จัดที่เมืองโตเกียวต้นเดือนตุลาคมของทุกปี เราคุยสรุปกันไปหลายประเด็นแล้วเหลืออีก 3 ประเด็น ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม

INTANIA Dinner Talk 2019: 2020 The next Disruption is coming

INTANIA Dinner Talk 2019: 2020 The next Disruption is coming

สมาคมนิสิตกาวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน INTANIA Dinner Talk 2019 พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “2020 The next disruption is coming” โดยมี สุพัฒนพงษ์