Chula Engineering

วิศวฯ จุฬาฯ และ บริษัท อโยเดีย จำกัด ร่วมกันพัฒนานิสิตหลักสูตร CEDT เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล

วิศวฯ จุฬาฯ และ บริษัท อโยเดีย จำกัด ร่วมกันพัฒนานิสิตหลักสูตร CEDT เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อโยเดีย จำกัด ในการร่วมพัฒนานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI”

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI” ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ จันทร์ขาว พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นิสิตจากห้อง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จัดการบรรยายและตอบข้อสงสัยในเรื่อง “กฏระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียน” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จัดการบรรยายและตอบข้อสงสัยในเรื่อง “กฏระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียน” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายและตอบข้อสงสัยในเรื่อง “กฏระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียน” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

คณบดีคณะวิศวฯ ร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ

คณบดีคณะวิศวฯ ร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ ณ ห้องเทมเทชั่น-ซีเอ็มทู โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ โดย ศาสตราจารย์

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 จัดโดย

Smart Suit ชุดกันไฟไฮเทค เซฟชีวิตเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ผลงานนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลระดับโลก

Smart Suit ชุดกันไฟไฮเทค เซฟชีวิตเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ผลงานนิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลระดับโลก

นิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ MGA Award จากผลงานนวัตกรรมชุดกันไฟ Smart Suit ชูจุดเด่นการใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมต่ออุปกรณ์และสั่งการออนไลน์ เก็บข้อมูล ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าหน้างานแบบเรียลไทม์ ในช่วงหลายปีมานี้

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนเทพศิรินทร์

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพานิชกุล รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พร พลเพชร รองผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมวิศวศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมขน ครั้งที่ 1 ณ คุ้งบางกระเจ้า

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมวิศวศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมขน ครั้งที่ 1 ณ คุ้งบางกระเจ้า

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย

คณะวิศวฯ และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ จัดเสวนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Round Table Talk on the Purpose of Autonomous Driving (ROAD) 2023”

คณะวิศวฯ และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ จัดเสวนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Round Table Talk on the Purpose of Autonomous Driving (ROAD) 2023”

เมื่อวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ โดยโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save