พิธีลงนามความร่วมมือของภาคเอกชนกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต

การแถลงความร่วมมือของภาคเอกชนกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต


พิธีลงนามความร่วมมือของภาคเอกชนกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในโครงการ Supporting Apprentice Students Program ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ หอประชุมสวนรวมใจ 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Director & Vice President บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ ในประเทศไทย ร่วมในพิธี

พิธีลงนามความร่วมมือของภาคเอกชนกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต

พิธีลงนามความร่วมมือของภาคเอกชนกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต

บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตั้งโครงการ Supporting Apprentice Students Program โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การบูรณาการ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ของบริษัทให้แก่นิสิตนักศึกษาในประเทศไทย เป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองการดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคต

โดยเนื้อหาสำคัญของความร่วมมือโครงการในครั้งนี้เพื่อดำเนินการจัดนิสิตปี 3 จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ จำนวน 16 คน เข้าฝึกงานที่บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ เป็นระยะเวลา 360 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยให้ได้เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง ณ สถานประกอบการ ทั้งยังเป็นการร่วมมือในทางวิชาการ การบูรณาการ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ของบริษัทให้แก่นิสิต ตลอดจนสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ

รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ จุฬาฯ กล่าวว่า “ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีหลักสูตรที่ให้นิสิตต้องเข้าไปฝึกงานกับบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงอยู่แล้ว ซึ่งนิสิตทั้ง 16 คนนี้ได้ลงชื่อสนใจที่จะเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์ กริดส์ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีชื่อเสียง และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ผ่านมาทางภาควิชาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์ กริดส์ มาให้ความรู้แก่นิสิตด้วย ซึ่งการฝึกงานนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิตแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงศักยภาพให้บริษัทได้เห็นด้วยว่ามีความรู้ความสามารถ ต่อไปก็อาจได้ร่วมงานกันได้อีกด้วย และในอนาคตอาจจะเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกงานตั้งแต่ปี 2 เพื่อค้นหาสิ่งที่สนใจอย่างแท้จริงได้เร็วขึ้น และจะได้ทุ่มเทให้กับสิ่งที่สนใจได้อย่างเต็มที่”

ด้าน ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Director & Vice President บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ กล่าวว่า “โครงการ Supporting Apprentice Student Program เป็นโครงการพัฒนาระบบการฝึกงานของบริษัทให้มีมาตรฐานระดับโลก พร้อมเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินการสูงสุดด้วยการให้นิสิตนักศึกษาสามารถเลือก พัฒนา และเรียนรู้ในขอบเขตงานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมตามที่ตนเองสนใจ บริษัทฯ เองให้ความสำคัญของการฝึกงานของนิสิตนักศึกษามาตลอด จึงมีนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศมาร่วมฝึกงานกับเราจำนวนมาก ”

ทั้งนี้ ทาง ฮิตาชิ เอบีบี เพาเวอร์ กริดส์ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตทุกคน ร่วมแสดงความคิดเห็นและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยแนวทางการประสานความหลากหลาย ผสานการทำงานร่วมกัน เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม โดยตลอดการฝึกงานนิสิตทุกคนจะมีผู้เชียวชาญ และผู้ให้คำแนะนำในแต่ละขอบเขคงานที่เลือก เพื่อให้ได้รับความรู้ทักษะอย่างจุดจากผู้เชียวชาญ และเพิ่มประสิทธิผลระหว่างการฝึกงานอย่างเต็มที่ ก่อนสิ้นสุดโครงการทางบริษัทมีระบบประเมินผล ร่วมถึงระบบการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม เพื่อวัดทัศนคติ ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกงานของโครงการ เพื่อพิจารณาและเพิ่มโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาในการร่วมงานกับบริษัทในอนาคต

บริษัท ฮิตาชิ เอบีบี พาวเวอร์กริดส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกลุ่มเทคโนโลยีให้นิสิตได้เลือกฝึกงานตามความสนใจ 11 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. Grids Edge Solutions, Microgrid & Battery Energy Storage System (BESS) and e-mesh™
 2. SCADA and Control Systems, Substation Automation, Protection & Control
 3. High Voltage Switchgear & Breakers, Instrument Transformer Surge Arrester, Capacitor & Filters and Generator Circuit Breakers
 4. Power Transformers and TXpert™ Ecosystem
 5. FACTS & HVDC
 6. Substation & Electrification and Digital Substation with SAM 600
 7. Power Quality
 8. Overvoltage & Controlled Switching (Capacitor, Line and Shunt Reactor)
 9. Grid E-Motion Fleet (E-mobility) and TOSA E-bus
 10. Smart Grids and Virtual Power Plants (VPP)
 11. Enterprise Software and The Digital Energy Transformation

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save