Highlight Story

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ หอประชุมตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย อดิศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วศ.38

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วศ.38

การพยายามเป็นสิ่งสำคัญ ท้อได้แต่อย่าถอย เพราะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อย ๆ… ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วศ.38 รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน และอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ เป็นศาสตราจารย์หนุ่ม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20

Intania Dinner Talk 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย

Intania Dinner Talk 2020… เดินหน้าฝ่าวิกฤตพลิกเศรษฐกิจไทย

ในช่วงปลายปีของทุก ๆ ปี สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานเสวนาโดยเชิญนิสิตเก่าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาร่วมให้ความคิดเห็นถึงเศรษฐกิจในปีต่อไปแนวโน้ม และทิศทางการเติบโตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเดินหน้าฝ่าวิกฤตเพื่อเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น