วศ 2517 นัดกันไปบริจาคโลหิต

วศ 2517 นัดกันไปบริจาคโลหิต เมื่อเสาร์ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา


ขวาสุด แถวล่าง : คุณเปลี่ยน สกุลสุพิชญ์ บริจาคเป็นครั้งที่ 174
ซ้ายสุด แถวบน : คุณศักดิ์ ปราสาทฤทธา บริจาคครั้งที่ 163

วศ 2517 นัดกันไปบริจาคโลหิต

สภากาชาดไทยกำลังต้องการเลือดจำนวนมาก
เชิญชวนชาวอินทาเนีย
ทุกท่านไปให้เลือดให้ชีวิตร่วมกัน

วศ 2517 นัดกันไปบริจาคโลหิต