ข่าวคณะฯ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 18

สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2566) และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่

วิศวฯ จุฬาฯ และ บริษัท อโยเดีย จำกัด ร่วมกันพัฒนานิสิตหลักสูตร CEDT เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล

วิศวฯ จุฬาฯ และ บริษัท อโยเดีย จำกัด ร่วมกันพัฒนานิสิตหลักสูตร CEDT เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท อโยเดีย จำกัด ในการร่วมพัฒนานิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Computer Engineering and Digital

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับงานที่สร้าง โดย Generative AI และ The Future of Cybersecurity”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับงานที่สร้าง โดย Generative AI และ The Future of Cybersecurity”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานบรรยายพิเศษ ภายใต้โครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ (เปิดโลกลานเกียร์) ร่วมกับรายวิชาส่วนกลางคณะ 2100311 แก่นวิศวกรรม (Engineering Essentials) ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับงานที่สร้าง โดย

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Australian Alumni Award “Alumni Innovation 2023”

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Australian Alumni Award “Alumni Innovation 2023”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Australian Alumni Award “Alumni Innovation 2023”

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI”

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา Chula ลองก่อน! ในหัวข้อ “อยู่ให้รอดในยุค AI” ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ จันทร์ขาว พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นิสิตจากห้อง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จัดการบรรยายและตอบข้อสงสัยในเรื่อง “กฏระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียน” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวฯ จัดการบรรยายและตอบข้อสงสัยในเรื่อง “กฏระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียน” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายและตอบข้อสงสัยในเรื่อง “กฏระเบียบเกี่ยวกับงานทะเบียน” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

วิศวฯ จุฬาฯ จับมือบริษัทชั้นนำ Sense Info Tech ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างโปรแกรมต่าง ๆ ของภาครัฐ มาร่วมพัฒนานิสิตวิศวฯ คอมฯ หลักสูตร CEDT

วิศวฯ จุฬาฯ จับมือบริษัทชั้นนำ Sense Info Tech ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างโปรแกรมต่าง ๆ ของภาครัฐ มาร่วมพัฒนานิสิตวิศวฯ คอมฯ หลักสูตร CEDT

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด

คณบดีคณะวิศวฯ ร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ

คณบดีคณะวิศวฯ ร่วมสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ ณ ห้องเทมเทชั่น-ซีเอ็มทู โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์ โดย ศาสตราจารย์

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิศวฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (ICE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 จัดโดย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save