ข่าวคณะฯ

อ.วิศวฯ จุฬาฯ เตือนคนไทยหมดยุคโลกร้อน เข้าสู่ โลกเดือด วิศวฯ จุฬาฯ ลุยตั้งเป้า ลดคาร์บอนฟุตพริ้น 30% ภายใน 8 ปี

อ.วิศวฯ จุฬาฯ เตือนคนไทยหมดยุคโลกร้อน เข้าสู่ โลกเดือด วิศวฯ จุฬาฯ ลุยตั้งเป้า ลดคาร์บอนฟุตพริ้น 30% ภายใน 8 ปี

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงสถานการณ์ของอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เลขาธิการสหประชาชาติ (United Nations) ออกมาประกาศว่าปัจจุบันโลกของเราได้สิ้นสุด ‘ยุคโลกร้อน’ (Global Warming) และกำลังเข้าสู่ ‘ยุคโลกเดือด’

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

“วิศวฯ จุฬาฯ” จับมือ “บีไอจี” ลงนามความร่วมมือ Carbon Management Platform จัดการ – ลดการปล่อยคาร์บอนด้วย Climate Technology

“วิศวฯ จุฬาฯ” จับมือ “บีไอจี” ลงนามความร่วมมือ Carbon Management Platform จัดการ – ลดการปล่อยคาร์บอนด้วย Climate Technology

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บีไอจี จับมือ วิศวฯ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือในการจัดการตรวจสอบและวิเคราะห์แนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้งานและการบำรุงรักษาพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ Carbon Management Platform

งานแถลงผลงานโครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพฯ ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) โดย สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพฯ ร่วมมือกับ ThaiRAP คณะวิศวฯ จุฬาฯ

งานแถลงผลงานโครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพฯ ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) โดย สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพฯ ร่วมมือกับ ThaiRAP คณะวิศวฯ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงผลงานโครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) โดยมี ไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อํานวยการสำนักการจราจรและขนส่ง

“วิศวฯ จุฬาฯ – เออาร์วี” ผนึกกำลังร่วมปรับโฉมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมปั้นนิสิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจแบบครบองค์

“วิศวฯ จุฬาฯ – เออาร์วี” ผนึกกำลังร่วมปรับโฉมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมปั้นนิสิตรุ่นใหม่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจแบบครบองค์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ ลงนาม MOU ส่งเสริมการผลิตบุคลากร พัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือ ธนาคารกรุงเทพ ลงนาม MOU ส่งเสริมการผลิตบุคลากร พัฒนาศักยภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามร่วมกับบุคลากรไอทีดิจิทัล สุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ และ

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย

คณะวิศวฯ ร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ จัดการอบรม แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุ “สถานการณ์เหตุกราดยิง”

คณะวิศวฯ ร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ จัดการอบรม แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุ “สถานการณ์เหตุกราดยิง”

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ภารกิจบริหารระบบกายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรม แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุ “สถานการณ์เหตุกราดยิง” ให้กับบุคลากรคณะวิศวฯ ณ ห้องประชุม

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ มาคอกโต จัดกิจกรรม Senior Project

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ มาคอกโต จัดกิจกรรม Senior Project

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท มาคอกโต จำกัด ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานผ่านโครงงานทางวิศวกรรม (Senior Project) ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนสนับสนุนสำหรับใช้ในการทำโครงงานทางวิศวกรรม ซึ่งมีนิสิตจำนวน 8 กลุ่ม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเมื่อวันที่

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ของประเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save