3 วิศว Startup กับแนวคิด Partner ที่ดีของธุรกิจไทย พร้อมยกระดับธุรกิจเดิม ๆ สู่ Smart Enterprises


ปัจจุบันโลกหมุนค่อนข้างเร็วมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องของการทำธุรกิจยุคปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ มากขึ้น NPR Digital Partner คือ Partner ของธุรกิจไทย ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการองค์กร (Cloud ERP) หรือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานอัตโนมัติ (Data Dashboard) ให้เป็นเรื่องง่ายและยกระดับธุรกิจให้ดีขึ้นสำหรับการก้าวเป็นผู้นำในยุค Digital

ภายใต้การบริหารจัดการของ แพรวา นิมิตกุล คุณศุภกิตติ์ เกษตรตระการ และ คุณกวิน เสริมศักดิ์สกุล 3 ผู้บริหาร NPR Digital Partner นิสิตเก่าภาควิชา ICE (Information and Communication Engineering) หลักสูตร ISE (International School of Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.58 ซึ่ง 3 ท่านนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย มีความสนใจในเรื่อง Trend Digital ที่เหมือนกัน หลังเรียนจบได้แยกย้ายไปทำงานในสายงานต่าง ๆ จนกระทั่งได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ อยากพัฒนา Tech Solutions ให้ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจไทย และนำธุรกิจก้าวเป็นผู้นำในยุค Digital

ส่วนตัวชื่นชอบเรื่องทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเด็กเพราะเติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจ หลังจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่ Amazon ด้าน E-Commerce และ Marketing จากนั้นจึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก Amazon มาเปิดบริษัทภายใต้ชื่อ NPR Digital Partner ให้บริการเรื่องของ Tech & E-Commerce Partner ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของไทยเข้าสู่โลก Digital ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน Solutions ที่ตอบโจทย์ธุรกิจไทย พร้อม Implement และ Support อย่างตรงจุดด้วย Best practice จากองค์กรแนวหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาขยายตลาดเข้าสู่โลกการขายส่งออกบนแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Amazon.com ครบวงจรด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ

จุดเริ่มต้นของ NPR Digital Partner

แพรวา กล่าวว่า ด้วยพื้นฐาน Technology จากการเรียนในคณะวิศวะ และการได้ทำงานที่ Amazon ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำ Tech เพราะประสบการณ์ที่เราได้คุยกับลูกค้า Amazon ตั้งแต่บริษัทเล็ก ๆ ไปจนถึงบริษัทใหญ่ ๆ ทำให้เราเข้าใจธุรกิจในหลายรูปแบบ และเห็นช่องว่างของธุรกิจในไทย ซึ่งบางบริษัทยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปขายสินค้าใน Amazon แต่มีความต้องการที่จะขายและทำตลาดในไทยมากกว่า เราจึงอยากเข้าไป Support และเห็นว่าความพร้อมในเรื่องของ Digital นั้นสำคัญที่สุด จากประสบการณ์ที่เราเรียนในสายคอมฯ และถูกผลักดันให้หาความรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอ และทำ Case Study จริง ๆ กับธุรกิจต่าง ๆ ค่อนข้างเยอะ เมื่อเราเจอธุรกิจหลาย ๆ รูปแบบทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าไป Support ลูกค้าส่วนไหนได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าบ้านเรื่อง Marketing และ E-commerce และหลังบ้านจะเป็นในเรื่องของ Tech ให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า

รวมทั้งรูปแบบธุรกิจหลาย ๆ ครอบครัวของเมืองไทยยังเป็นระบบกงสีแบบเก่าใช้ระบบ Manual เป็นส่วนใหญ่ทำให้การทำงานช้าและไม่ตอบโจทย์กับยุค Digital ในปัจจุบันเท่าที่ควร รวมทั้งระบบ ERP ที่มีให้บริการอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง และเมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจเหล่านั้นจะตกทอดมาสู่เด็กยุคใหม่อย่างเรา จึงอยากพัฒนาระบบ ERP ขึ้นมาให้ตอบโจทย์กับ Gen ใหม่ ๆ อย่างเรามากขึ้นด้วยระบบที่ใช้งานง่ายในราคาที่ธุรกิจ SME เมืองไทยสามารถจับต้องได้

แพรวา นิมิตกุล
แพรวา นิมิตกุล (Pairy) CEO NPR Digital Partner

เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาระบบ ERP นิยมใช้ในบริษัทที่มีกำลังซื้อแต่ธุรกิจ SME ของไทยที่มีรายได้หลัก 100 ล้านบาทขึ้นไป บางบริษัทยังไม่มีระบบ ERP เพราะมองว่าราคาค่อนข้างสูง และยังไม่มีความจำเป็นมากพอที่จะลงทุนซื้อระบบมาใช้งาน หลาย ๆ บริษัทจึงยังไม่ค่อยเปิดใจ ในขณะที่เราเคยทำงานกับ Amazon นอกจากเราจะได้เรียนรู้ธุรกิจของคนไทยแล้วยังได้เรียนรู้ธุรกิจในต่างประเทศว่าทำไมแต่ละแบรนด์และโรงงานใหญ่ ๆ มีศักยภาพและความพร้อมที่สามารถจะขายผลิตภัณฑ์ได้ในทุกประเทศ เพราะบริษัทเหล่านั้นมีระบบหลังบ้านที่ดี แต่ขณะเดียวกันในไทยมีผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ ERP ไม่ถึง 10% จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากเข้ามา Support ในส่วนนี้ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ปัญหาที่ Challenge เป็นแรงผลักดันที่ดีในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ปัญหาที่เราเจอมีความ Challenge ค่อนข้างเยอะ หากพูดถึงความสำเร็จของทีมเราไม่ใช่การทำโปรแกรมให้ลูกค้าใช้งานและมี Feedblack ที่ดีกลับมา เราจะเริ่มนับความสำเร็จตั้งแต่การที่ได้ศึกษาข้อมูลการทำงานในแต่ละแผนกของลูกค้า จนกระทั่งสามารถวางโครงสร้างระบบที่ดีให้กับลูกค้าได้ทั้งหมด “เพราะหัวใจสำคัญที่สุดของระบบ ERP คือ การวางโครงสร้างของระบบที่ดีให้กับลูกค้า” รวมทั้งความ Challenge ในเรื่องการทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัทของลูกค้า เพราะทุกคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในช่วงแรก แต่พอได้เห็นโปรแกรมที่เราออกแบบก็เริ่มเปิดใจและให้ความร่วมมือมากขึ้น เพราะเห็นระบบที่จะสามารถ Support การทำงานให้สะดวกมากขึ้นในอนาคต ผู้บริหารก็ดู Happy มากขึ้น เรื่องนี้เป็นแรงผลักดันให้พวกเราขยันและตั้งใจทำงานมากขึ้น

ความจริงใจทำให้เราได้ Relationship ที่ดีกับลูกค้า

ในส่วนของการบริการและการขาย เราใช้ความจริงใจคุยกับลูกค้าเพราะลูกค้าใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะ และเราต้องปรับระบบการทำงานของลูกค้าทั้งหมด เราจะทำให้ลูกค้าผิดพลาดไม่ได้ จึงทำให้เราได้ Relationship ที่ดีกับลูกค้า รวมถึงความเชื่อใจ เพราะรูปแบบการทำงานของเราต้องเป็น Partner ที่ดีกับลูกค้าจริง ๆ และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

ศุภกิตติ์ เกษตรตระการ (Neno) CTO NPR Digital Partner ส่วนตัวชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้ว และภาควิชา ICE มีให้เรียนทั้งในเรื่องของ Business Digital และ Software ซึ่งตรงกับที่ผมอยากเรียนพอดีและเป็นภาควิชาที่มีความลงตัว ผมจึงตัดสินใจเรียนภาควิชานี้ในหลักสูตร ISE หลังจากเรียนจบก็ได้เข้าทำงานที่ Amazon เกี่ยวกับ E-Commerce และการจัดการข้อมูล หลังจากนั้นได้เห็นโอกาสและ Pain Points หลาย ๆ จุดของธุรกิจไทยจึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง NPR Digital Partner หน้าที่ดูแลหลัก ๆ ของผม คือ การหา/พัฒนา Solutions โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ธุรกิจ เช่นระบบบริหารจัดการองค์กร (Cloud ERP “NPR ERP”) ที่รวบรวมข้อมูลทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้แบบ Real-time และลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อน, ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานอัตโนมัติ (Data Dashboard “NPR Data”) ที่เข้ามาช่วยลดความยุ่งยากในรวมข้อมูลและทำรายงานให้รู้ Insight ธุรกิจได้อย่างง่ายดายและสามารถดูได้ทุกที่ผ่านมือถือ

ศุภกิตติ์ เกษตรตระการ
ศุภกิตติ์ เกษตรตระการ (Neno) CTO NPR Digital Partner

การชนะใจลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเริ่ม Project

ด้วยการทำ Digital Transformation ให้กับธุรกิจนั้นจะเป็นสิ่งที่คนทั้งองค์กรมีส่วนร่วมและอาจถูกมองว่าเป็นการมาเปลี่ยนแปลงหรือการจับผิดผู้ที่ทำงานได้ ดังนั้นการตั้งเป้าหมาย (Goal) จากผู้บริหารและการสื่อสารกับคนภายในองค์กรตั้งแต่ก่อนเริ่มโปรเจคจึงมีความสำคัญมากในฐานะคนที่เข้ามา เราต้องสื่อสารและทำให้ทุกฝ่ายเห็นภาพและมีเป้าหมายเดียวกัน ทั้งในระดับผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่จะต้องใช้งานระบบ ERP เพื่อให้เห็นว่าระบบจะเข้ามาช่วยให้การทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่เข้ามาเพิ่มงาน เมื่อมีระบบเข้ามา Support และอธิบายถึงข้อดีในการใช้งาน ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าเปิดใจได้มากขึ้น

นอกจากนี้เรายังมีทีม UX/UI Designer เป็นผู้ออกแบบระบบ และจำลองระบบขึ้นมาให้ลูกค้าได้เห็นตัวอย่างและลองใช้งานเบื้องต้นว่าจะสามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าหรือไม่ โดยช่วยทำให้เราสามารถลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นภายหลังและดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว

NPR ยกระดับธุรกิจไทยสู่ Smart Enterprises

ปัจจุบันการทำธุรกิจต้องการความรวดเร็วและความถูกต้องดังนั้น Concept ของ Solutions เรา คือ เราต้องการยกระดับธุรกิจเดิม ๆ ของไทยสู่ Smart Enterprises ที่ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างธุรกิจได้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและการทำงานที่รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยการทำงานในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ด้วยระบบ Cloud นอกจากนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการธุรกิจทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งในอดีตการจะใช้ระบบ ERP จำเป็นจะต้องใช้งบประมาณที่สูงมากทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างยาก แต่เรา Pack Solutions ที่มีความจำเป็นและสามารถปรับแต่งได้อยู่ในราคาเริ่มต้นเพียง 6 แสนบาท ซึ่งหากเทียบแล้วงบที่เราใช้จัดการเรื่องระบบที่ใช้ทั้งองค์กรเท่ากับเราจ้างพนักงานเพิ่มอีก 1 คน เท่านั้น และสามารถต่อยอด Customize ไปจนถึง 5 ล้านบาท แล้วแต่ความซับซ้อนของระบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาประมาณตั้งแต่ 4 เดือนถึง 1 ปี

ในส่วนของการทำงานร่วมกันของเราทั้ง 3 นั้น ปัญหาที่เราเจออาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเราจะใช้วิธีการพูดคุยว่าปัญหาอะไรที่มีความเห็นไม่ตรงกันโดยจะใช้เหตุผลเป็นหลัก แยกแยะปัญหา มองถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็นหลักและนำความคิดของเรามาเสริมกัน เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันและทำให้ลูกค้าได้ Solutions ที่ดีที่สุด

ศุภกิตติ์ กล่าวทิ้งท้าย “อยากให้ธุรกิจในไทยหรือ พี่ ๆ วิศวจุฬาฯ เปิดใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการทำงานแบบเดิม ๆ อาจมองว่าเทคโนโลยีเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งผมอยากให้มองใหม่ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีในการทำธุรกิจมากกว่าสิ่งที่จะช่วยมาเสริม เพราะถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย รู้ตัวอีกทีเราอาจจะล้าหลังหรือโดนคู่แข่งแซงหน้าไปแล้ว”

กวิน เสริมศักดิ์สกุล (Good) – Head of Solutions NPR Digital Partner เหตุผลที่ผมเลือกเรียนภาควิชา ICE หลักสูตรของ ISE เพราะว่าเนื้อหาของทางภาควิชาตอบโจทย์สำหรับสิ่งที่ผมชอบและถนัด และภาพรวมสามารถนำสิ่งที่ดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคตได้ หลังจากเรียนจบได้ทำงานเกี่ยวกับ IT Consulting และ Data Engineering ที่ Accenture (Thailand) และเห็นว่าบริษัทใหญ่ ๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสู้ต่างชาติได้ แต่บริษัทเล็ก ๆ ในไทยยังไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงนำประสบการณ์ทำงานในส่วนนั้นมาปรับใช้ให้มีประโยชน์กับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางของไทย และจากนั้นจึงมาร่วมเป็น Partner กับเพื่อน ๆ ดูแลในส่วน Feature ของ Product ทั้งระบบจัดการหลังบ้าน Cloud ERP “NPR ERP” และระบบวิเคราะห์ข้อมูล Data Dashboard “NPR Data” ให้ตอบโจทย์ลูกค้าปัจจุบัน ไปจนถึงการขยาย (Scale) เพื่อรองรับฐานลูกค้าจำนวนมากขึ้นในอนาคต

กวิน เสริมศักดิ์สกุล (Good)
กวิน เสริมศักดิ์สกุล (Good) – Head of Solutions NPR Digital Partner

ด้วยความที่เราทั้ง 3 คน จบจาก ISE มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ค่อนข้างเยอะ เน้นการทำ Project เป็นหลักและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะฉะนั้นหากลูกค้ามีโจทย์ว่าอยากทำอะไรเราก็สามารถทำให้ได้ จากตรงนั้นจึงพัฒนามาเป็นระบบ ERP เล็ก ๆ สำหรับลูกค้าที่อยากขายของออนไลน์แต่ยังไม่มีความพร้อม

เรามีลูกค้าหลาย ๆ ระดับตั้งแต่ SME ขนาดเล็ก (รายได้ 20-200 ล้านบาท) ไปจนถึง องค์กรขนาดใหญ่ (รายได้ 2,000 ล้านบาท) อย่างเช่น Case ที่เราสามารถพัฒนาจนสำเร็จและลูกค้าใช้งานได้จะมี E-Commerce ไซส์ 20 ล้านบาท ใช้ E-Commerce Dashboard, Trader ไซส์ 200 ล้านบาท ใช้ NPR ERP และผู้ผลิตไซส์ 2,000 ล้านบาท ใช้ NPR Data

NPR Digital Partner เปิดให้บริการมา 3 ปี เรามีทีมงานมากถึง 30 คน ในส่วนของการทำงานเราใช้วิธี Work From Home ทั้งหมด ทีมเราเต็มไปด้วยเด็กรุ่นใหม่ ทำให้เราพิสูจน์ได้ว่าจริง ๆ แล้วเราทำงานที่ไหนก็ได้ เพราะสมัยนี้มีเครื่องมือที่ช่วย Support การทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ในส่วนของการแก้ไขปัญหา เราจะเน้นความรวดเร็ว มองที่ Value ลูกค้าเป็นหลัก และเราไม่ใช่แค่โปรแกรมเมอร์ เรายังเป็นทั้ง Business Consult และ Strategy ให้กับลูกค้าด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save