วศ.31

ระบบไฟฟ้าธนาคาร

ระบบไฟฟ้าธนาคาร

ธนาคารคือหน่วยธุรกิจที่ให้บริการออมเงินและให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ บริการบัตรเครดิต เบื้องหลังการให้บริการเหล่านี้ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่รู้จักกันในนาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคารทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ เช่น ประวัติส่วนตัว ยอดเงินคงเหลือในบัญชี การฝาก-ถอน-โอนเงิน การใช้สินเชื่อ