วิกฤตโควิด-19

สังคมสูงวัยกับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19

สังคมสูงวัยกับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย และอินเดีย จำนวนผู้ติดเชื้อยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ได้อีก ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในระดับโลกอีกครั้งเป็นรอบที่สอง