สมโภชน์ อาหุนัย

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 4

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 4

ปัจจุบัน เรื่องของพลังงานทดแทนกำลังได้รับความสนใจจากบุคคลโดยทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งชาวอินทาเนียด้วย ดังนั้น สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเชิญ สมโภชน์ อาหุนัย CEO, Energy Absolute PLC. มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “EV

INTANIA Dinner Talk 2019: 2020 The next Disruption is coming

INTANIA Dinner Talk 2019: 2020 The next Disruption is coming

สมาคมนิสิตกาวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน INTANIA Dinner Talk 2019 พร้อมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “2020 The next disruption is coming” โดยมี สุพัฒนพงษ์