Digital Learning Solution

Digital Learning Solution ตอบโจทย์ Business Results เขาทำกันอย่างไร

Digital Learning Solution ตอบโจทย์ Business Results เขาทำกันอย่างไร

Results, Results, Results … การทำงานในยุคโควิด-19 ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ง่าย เพราะด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด สภาวะตลาดและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง ความไม่แน่นอนที่มีอยู่สูงปรี๊ด โจทย์ของทุกองค์กรที่ไม่ว่าจะทำอะไรในตอนนี้ ก็จะต้องมุ่งที่ผลลัพธ์ก่อนเป็นอันดับแรก