วรากร เลสัก วศ.17 ถึงแก่กรรม ...เพื่อน ๆ วศ.17 อำลาอาลัยขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติ...

วรากร เลสัก วศ.17 ถึงแก่กรรม …เพื่อน ๆ วศ.17 อำลาอาลัยขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติ…


วรากร เลสัก วศ.17 ถึงแก่กรรม และ ฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ สุสานวัดประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อน ๆ วศ.17 อำลาอาลัยขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติ… ชาวอินทาเนียขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

วรากร เลสัก วศ.17 ถึงแก่กรรม ...เพื่อน ๆ วศ.17 อำลาอาลัยขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติ...