April 18, 2021
กฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563

กฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปทำบุญทอดกฐินสามัคคีคณะวิศวฯ จุฬาฯ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ประจำปี 2563 ณ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

กฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563

กฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสหธรรมทรรศน์ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยยอดรวมทั้งสิ้น 1,489,468.00 บาท

กฐินสามัคคี และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2563