April 18, 2021
Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3


สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาในโครงการ Intania Leadership Network ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ของปี 2020 โดยเชิญ รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส CEO of SCG Plc. มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “The Next Decade of SCG Passion for Better” ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok หัวมุมถนนสาทร

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3

ภายในงานมีพี่ ๆ น้องๆ ชาวอินทาเนียมาร่วมฟังกันคับคั่ง ซึ่ง SCG เป็นองค์กรขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ของไทย แผนการพัฒนา SCG จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ รวมทั้งได้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เข้าร่วมฟังด้วย

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3

Intania Leadership Network 2020 ครั้งที่ 3