Nattanan

ณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ วศ.2550 CEO, Thai-German Energy Group อีกหนึ่ง Startup Gen Y


ณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์

ณัฐนันท์ (ต้ำ) เอกศิริวรากิตติ์ วศ.2550 นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมนาโน ที่ตัดสินใจผันตัวเองจากลูกจ้างมาเป็นนายตัวเองด้วยการกระโดดเข้าสู่ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดบริษัท ท้าทายตัวเองด้วยความเชื่อในความคิดของตัวเอง ต้ำมีดีอะไรถึงสามารถยืนอยู่ได้บนเวทีที่มีทั้งรุ่นเฮวี่เวทและ Startup อีกจำนวนมาก

…ผมเริ่มก่อตั้งบริษัทใน พ.ศ. 2556 มุ่งหน้าเอาวิชาการและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทำงานหลังจากเรียนจบทั้งหมด 5 ปี จัดตั้งบริษัทของตัวเอง แต่เนื่องด้วยความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ที่มีไม่เพียงพอ ไม่ว่าจะมุ่งหน้าการขายลูกค้ากว่า 100 ราย ใช้เวลาเกือบ 2 ปี กว่าจะได้ลูกค้ารายแรก สิ่งที่ค้นพบคือสินค้าที่เราขายมูลค่าหลักหลาย ๆ ล้าน เราจะเอาอะไรไปทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลสินค้าให้เค้าได้ เงินที่มีคงไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น นั่นถึงทำให้เค้าไม่เชื่อมั่นในตัวเรา อีกทั้งคู่แข่งรายอื่น ๆ ยังเป็นถึงบริษัทมหาชนที่มีชื่อเสียงทั้งนั้น แต่ตอนนั้น สิ่งที่ผมใช้เป็นจุดแข็งเพื่อต่อสู้ในตลาด คือความมุ่งมั่น ความพยายาม และความจริงใจว่าเราจะให้ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ทดแทนกับที่เขาให้ความไว้วางใจเรา… Thai-German Energy Group จึงก้าวมาถึงวันนี้และเป็นผู้ให้บริการทางด้านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนพลังงานที่มาจากถ่านหินและฟอสซิลอื่น ๆ ในปัจจุบัน

เมื่อ 6 ปีที่แล้ว ณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ วศ.50 ในวัย 26 ปี ได้ตัดสินใจก้าวจาก Comfort Zone ที่มีทั้งการงานที่ดี มั่นคง และรายได้ดี มาตั้งบริษัท Stark Energy ซึ่งต่อมาได้ขยายกลุ่มสินค้าและจัดตั้งเป็น Thai-German Energy Group ให้บริการงานด้านพลังงานโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าครบวงจร… การเป็น Startup ไม่ได้ง่ายเลย แต่ ณัฐนันท์ ก็ผ่านมาได้ และกำลังพาบริษัทแห่งนี้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง…

ณัฐนันท์ ในช่วงที่เป็นนิสิตก็ร่วมกิจกรรมของคณะหลายอย่างเป็นเชียร์หลีดเดอร์ของคณะ งานกิจกรรมบ้านรับน้อง ร่วมทำกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ให้คณะ เมื่อจบจากภาควิชาวิศวกรรมนาโน ก็เดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทสาขา Microsystems Engineering ที่ Hochschule Furtwangen University ประเทศเยอรมนี

หลังจากเรียนจบจากเยอรมันก็เริ่มทำงานที่บริษัทผลิตไมโครชิป NXP Semiconductors ซึ่งบริษัทได้ส่งต้ำกลับไปทำงานที่ประเทศเยอรมนีอีกครั้ง รับผิดชอบในตำแหน่ง “Product Quality Engineer” ทำได้ 2 ปีก็มาทบทวนตัวเองว่าน่าจะลองพัฒนาทักษะด้านการตลาดบ้าง จึงตัดสินใจเปลี่ยนงานเริ่มงานใหม่ในตำแหน่ง Account Manager ที่ P&G (Procter & Gamble) ทำงานได้ 3 ปีก็ตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทของตนเองด้วยอายุที่ไม่ถึง 30 ปี

…ผมคิดว่าจุดอ่อนหนึ่งของคนเรียนวิศวฯ คือ การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ Communication Skill ผมจึงตัดสินใจไปทำงานด้านฝ่ายขายของ P&G ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของโลก เป็นการเปิดโลกทัศน์ของผมเป็นอย่างมาก สร้างประสบการณ์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองด้วย…

เมื่อมีความมั่นใจว่าได้พัฒนาระดับความสามารถและประสบการณ์ตนเองแล้ว ณัฐนันท์ ก็ได้ริเริ่มออกมาจัดตั้ง Thai-German Energy Group ด้วยไอเดียของการให้บริการงานด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ เพื่อเข้ามาช่วยลดพลังงานไฟฟ้าเดิมที่ใช้อยู่ตามอาคาร โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าโรงงาน เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และอาคารสำนักงานที่มีการใช้ไฟคงที่ทุกวันในปริมาณมาก

…เราจะให้บริการการจัดการระบบประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการตรวจสอบและจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องลงทุน และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเพื่อจัดการการใช้พลังงานและให้บริการระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะสม ลดค่าไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างเห็นผล…

ภาพประกอบจาก https://www.starkenergy.co.th/portfolio/lee-machine-tools/

…เกือบ 2 ปีที่ได้เริ่มจัดตั้งบริษัท ณัฐนันท์ ก็สามารถหาลูกค้ารายแรกได้สำเร็จ เมื่อมีบริการที่ดีเยี่ยม ปากต่อปากทำให้บริษัทก็เติบโตขึ้น ได้ลูกค้ารายที่ 2 รายที่ 3 ก็ตามมาเรื่อย ๆ จนในปัจจุบัน มีลูกค้ามากกว่า 100 ราย มีทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจใหญ่ ๆ และเอกชนชั้นนำ โดยผลิตพลังงานเพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหลักกว่า 10 ล้านบาท ต่อเดือน!

…ผมตั้งใจว่าจะทำให้บริษัท เป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลูกค้านึกถึงเป็นรายแรกในด้านของคุณภาพและการบริการที่ดีที่สุด เมื่อพูดถึงสินค้าและการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประเทศไทย…

…เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงาน ทั้งในด้านวิศวกรรม และในด้านการลงทุน เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงและอายุการใช้งานยาวนานถึงกว่า 25 ปี จึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้า…

…เราสร้างความแตกต่างให้กับตลาด โดยการทำการตลาดแบบไฮบริด คือลูกค้าสามารถเลือกจัดสรรรูปแบบของการลงทุนติดตั้งระบบได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อระบบ หรือให้ทางเราลงทุนติดตั้งให้และซื้อไฟฟ้าจากเราในราคาที่เราการันตีว่าถูกกว่าราคาไฟฟ้าที่ใช้อยู่เดิม ซึ่งการที่มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายกว่า เป็นหนึ่งในจุดแข็งของเราที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด และการลงทุนที่เหมาะสมกับแผนการเงินของตัวเองมากที่สุด…

…เวลาขายลูกค้า ผมไม่เคยต้องคิดถึงจุดอ่อนว่าบริษัทของเราเล็กกว่า ไม่มีนายทุนต่างประเทศมาหนุนหลัง และไม่ใช่บริษัทมหาชน แต่เราเน้นย้ำถึงจุดแข็งของเราต่างหาก ลูกค้าเขาซื้อสินค้าและบริการ ไม่ใช่ซื้อบริษัท ถ้าตอบโจทย์ให้ความมั่นใจลูกค้าได้ ไม่ว่าคู่แข่งเล็กหรือใหญ่ เราไม่เคยแพ้…
นอกจากการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมาให้บริการแล้ว ทีมวิศวกรของบริษัทก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ณัฐนันท์ ให้ความสำคัญ

…ทีมวิศวกรของผมมีความเป็นมืออาชีพมาก เราไม่ใช่แค่ขายสินค้า แต่บริการของเราครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาเรื่องระบบประหยัดพลังงานที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด เรียกได้ว่าให้บริการแบบครบวงจรเลย…

ทราบกันดีว่าในยุคสมัยของทุนนิยม การที่เริ่มทำธุรกิจใหม่โดยไม่มีทุนเดิมนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก แต่สิ่งสำคัญเลยคือไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็สามารถหาจุดแข็งของตัวเองได้ ซึ่ง Startup แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า แต่ยังจะช่วยสร้างประสบการณ์การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของการใช้พลังงานที่สะอาด เพื่อเป็นการส่งต่ออากาศที่บริสุทธิ์ให้กับคนรุ่นถัดไป

…ผมเชื่อว่าธุรกิจในปัจจุบันต้องเป็นในรูปแบบ Win-Win-Win Model นั่นคือลูกค้าของเราต้อง Win นักลงทุนของเราต้อง Win และท้ายที่สุด ตัวเราเองก็จะต้อง Win ด้วย…

Lee Machine Tools
ภาพประกอบจาก https://www.starkenergy.co.th/portfolio/lee-machine-tools/

การเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเราตั้งใจจริง…

…ผมเคยเจอคำถามหนึ่งว่าถ้าเขาจะใช้สินค้าของผม เขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯ จะทำให้เขาได้ตามที่บอก ผมบอกลูกค้าด้วยความมั่นใจเลยว่า…พี่มั่นใจได้เลยถ้าพี่มีปัญหาอะไรผมจะรีบแก้ไขให้พี่อย่างรวดเร็วที่สุด!! เพราะพี่คือลูกค้ารายใหญ่ของผม เป็นลูกค้ารายสำคัญของบริษัทเรา แต่ถ้าพี่ไปใช้สินค้าของบริษัทใหญ่ ๆ พี่อาจจะเป็นเพียงลูกค้ารายเล็ก ๆ รายหนึ่ง ปัญหาของพี่ต้องผ่านขั้นตอนมากมายกว่าจะได้รับการแก้ไข แต่สำหรับผมแล้ว พี่ไม่ต้องรอ แค่พี่โทรหาผม…รับรองว่าทางทีมงานจะเข้าไปจัดการปัญหาให้พี่โดยเร็วที่สุด!!!

ณัฐนันท์ เล่าอีกว่า การเริ่มทำธุรกิจ อย่าเริ่มทำเพียงเพราะเบื่องานประจำ เพราะการทำธุรกิจก็เหมือนกับการออกไปรบ ถ้าอาวุธและวิชายังไม่พร้อม ทุบหม้อข้าวหม้อแกงออกไปโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไร แต่หากจะให้โอกาสสำเร็จมาก ๆ สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อม

…ผมอยากฝากถึงน้อง ๆ ที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ คุณต้องมั่นใจว่าวันที่จะต้องออกไปเริ่มต้น เหมือนการออกไปต่อสู้ในสนามรบกับเขา คุณต้องแน่ใจว่าอาวุธครบหรือยัง อาวุธที่สำคัญคือประสบการณ์และความสามารถ ผมรู้ว่าจุดอ่อนของผมในการเป็นวิศวกร คือขาดประสบการณ์ในการนำเสนอพูดคุยพบปะผู้คน ผมจึงเลือกไปทำงานเป็นเซลล์ เพื่อเรียนรู้การพูดคุย การขายสินค้า นั่นคือการเตรียมความพร้อม ถ้าคุณเริ่มต้นโดยไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ เหมือนออกไปรบมือเปล่า สู้ยังไงก็แพ้ แต่ถ้าเรามีอาวุธครบมือ เมื่อมีโอกาสเข้ามาเราก็พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ และทำให้เต็มที่ เมื่อนั้นความสำเร็จก็จะมาหาเราเอง ช้าหรือเร็ว คงไม่สำคัญเท่าชนะหรือแพ้ ถ้าไม่อยากแพ้ ก็ความเตรียมให้พร้อมก่อน…

การทำงานเป็นพนักงานในบริษัทข้อดีคือ ได้เรียนรู้ตลอดเวลา มีโจทย์ใหม่ ๆ ให้ได้ลองทำ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะติดตัวไปตลอด สามารถนำมาปรับใช้ได้เมื่อคุณเริ่มธุรกิจของตัวเอง เมื่อเรียนรู้จนมั่นใจแล้วก็ค่อยก้าวออกมาทำตามความฝัน ทำธุรกิจตามที่หวังเอาไว้

สุดท้าย ณัฐนันท์ ฝากถึง พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวอินทาเนีย ว่า พี่ ๆ น้อง ๆ ท่านใดสนใจจะใช้พลังงานโซลาติดต่อมาคุยขอความรู้กันได้ หรือถ้าเป็นโรงงานใช้ไฟฟ้าเยอะก็มีบริการลงทุนให้โดยจะขายไฟฟ้าให้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาของการไฟฟ้า และไม่ต้องเป็นภาระลงทุน… พี่ ๆ เพื่อน ๆ ท่านใดสนใจ ติดต่อมาได้บริษัทยินดีให้บริการอย่างเต็มที่

Clip Video

สัมภาษณ์พิเศษ ณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ ว.ศ.2550 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save