Admin

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ มาคอกโต จัดกิจกรรม Senior Project

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ มาคอกโต จัดกิจกรรม Senior Project

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท มาคอกโต จำกัด ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานผ่านโครงงานทางวิศวกรรม (Senior Project) ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนสนับสนุนสำหรับใช้ในการทำโครงงานทางวิศวกรรม ซึ่งมีนิสิตจำนวน 8 กลุ่ม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเมื่อวันที่

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ของประเทศ

วิศวฯ จุฬาฯ ชี้เทรนด์ Predictive AI จะมาช่วยลดอุบัติเหตุ – ความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าผนึก 17 องค์กรชั้นนำ เตรียมจัด “SISTAM 2024”

วิศวฯ จุฬาฯ ชี้เทรนด์ Predictive AI จะมาช่วยลดอุบัติเหตุ – ความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม เร่งเดินหน้าผนึก 17 องค์กรชั้นนำ เตรียมจัด “SISTAM 2024”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือบริษัท เอ็กซโปซิส (Exposis) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย หรือ TIChE ร่วมด้วยพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมระดับแถวหน้าของประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาขั้นสูงหรือ SISTAM (Smart Industrial

คณะวิศวฯ จุฬาฯ  จับมือร่วมวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน กับทาง KazSRIRS

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือร่วมวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน กับทาง KazSRIRS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ The Kazakh Scientific Research Institute for Road Traffic Safety (KazSRIRS) ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือ SCG พัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรCEDT เข้าสู่สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานยุคใหม่

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือ SCG พัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรCEDT เข้าสู่สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานยุคใหม่

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือ SCG พัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) เข้าสู่สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานยุคใหม่

ร่วมพัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)

ร่วมพัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)

คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ บริษัท เดอะเรดคาร์บอน จำกัด ร่วมพัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) เข้าสู่สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานยุคใหม่

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ กับโรงเรียนนายเรือ

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ กับโรงเรียนนายเรือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว ประธานหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้แทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าพบ พลเรือตรี นเรศ เพ็ชรนิน

IES จัดงานสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

IES จัดงานสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการสนับสนุนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability : IES) สังกัดฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative

ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมเปิดตัวโครงการ Chula Learn-Do-Share 2024 สนับสนุน SMEs และประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมเปิดตัวโครงการ Chula Learn-Do-Share 2024 สนับสนุน SMEs และประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ และสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว “โครงการ Chula Learn-Do-Share 2024” รวมถึงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความท้าทายในการเดินหน้าอนาคตประเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save