February 28, 2021

ปี 2563

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล ให้ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่

“ถิรไทย” รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

“ถิรไทย” รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

สัมพันธ์ วงษ์ปาน วศ.14 รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว