April 18, 2021
กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์


คณะกรรมการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ได้จัดพิธีมอบทุนมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน พร้อมกันนี้ มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ยังได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เลี้ยงแสดงความยินดี-ขอบคุณ และเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ ด้วย

กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

นอกจากนั้นทางคณะกรรมการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ได้จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุนไว้สำหรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ ณ สนามกอล์ฟปัญญา รามอินทรา

กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์

กิจกรรม มูลนิธิ อรุณ สรเทศน์