อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2563-2564


“…ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในการทำงานของผม มีต้นทุนมาจากพื้นฐานความรู้ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่วิศวจุฬาฯ มอบให้…”

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ชุดใหม่ เพื่อรับตำแหน่งแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง และคณะกรรมการได้เลือกนายกสมาคมใหม่ โดยที่ อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ วศ.22 ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ เป็นนายกสมาคมคนที่ 17 ของสมาคมฯ

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ชุดใหม่ เพื่อรับตำแหน่งแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง และคณะกรรมการชุดใหม่ได้เลือกนายกสมาคม ซึ่ง อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ วศ.2522 ได้รับการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ ถือเป็นนายกสมาคมคนที่ 17 ของสมาคมฯ

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ (วศ. 2522) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ และปริญญาโทด้านการเงินที่ University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์การทำงานในอาชีพวิศวกร นักการเงิน นักอุตสาหกรรม และนักพัฒนา ในองค์กรชั้นนำมากกว่า 20 ปี

ต่อมา อดิศักดิ์ ได้ตัดสินใจเริ่มต้นออกเดินทางตามความฝันในปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเพื่อน ๆ พี่น้องวิศวจุฬาฯ เริ่มต้นจากบริษัทขนาดเล็ก และได้ขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบัน บมจ. เคมีแมน ได้เติบโตเป็นผู้นำในธุรกิจปูนไลม์ระดับ TOP 10 ของโลก ในการผลิตปูนไลม์ (เคมีพื้นฐาน) และแร่หินปูนเคมีครบวงจร มีฐานลูกค้าครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม กระจายอยู่มากกว่า 30 ประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและแอฟริกา โดยมีโรงงานที่เป็นฐานผลิตหลักและศูนย์จำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ที่ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และออสเตรเลีย

ปัจจุบัน อดิศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีเป้าหมายที่จะสร้างองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ ด้วยมิตรภาพ และยึดถือหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และเป็นองค์กรที่คำนึงถึงความสมดุลในผลประโยชน์ทั้งต่อชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงประเทศชาติ

นอกจากบทบาทของการเป็นผู้นำในองค์กรแล้ว อดิศักดิ์ยังมีโอกาสทำประโยชน์ด้านสังคม การศึกษาและการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลให้ได้รับรางวัล “วิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544” และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานรุ่นของนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 อีกด้วย

“นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ” ความฝันที่เป็นจริง

เมื่อครั้งเอ็นทรานซ์ติดที่คณะวิศวฯ จุฬาฯ ความรู้สึกแรกคือ รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิศวฯ จุฬาฯ คือสถาบันแห่งเดียวที่ผมตั้งใจจะสอบเข้าให้ได้ พอสอบติดก็เหมือนฝันเป็นจริง และเป็นแรงผลักดันให้ทุกช่วงเวลาของผมในคณะฯ มีความหมาย และได้ร่วมทำกิจกรรมมากมาย ทั้งร้องเพลงเชียร์ เป็นว๊ากเกอร์ ร่วมกิจกรรมรับขวัญ รับน้องใหม่ เป็นนักฟุตบอลคณะฯ ที่สำคัญคือการเป็นชาวค่ายยุววิศวกรบพิธ ซึ่งเป็นค่ายที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชนบท เช่น สร้างโรงเรียน สะพาน และฝายน้ำล้นในหลายจังหวัด ผมไปค่ายทุกปี ได้สัมผัสและสนุกสนานกับการใช้ชีวิตแบบที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน ชีวิตในคณะวิศวฯจุฬาฯ จึงไม่ได้ให้แค่ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ได้มอบประสบการณ์ชีวิตและมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ให้กับผม นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิต

“นักคิด และนักสร้าง” ความเหมือนในความต่างของนิสิตสีเลือดหมู

จากวันแรกที่อยู่ในรั้วสีเลือดหมู ก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าผมกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เป็นสถาบันที่สร้างวิศวกรและผู้นำในหลากหลายสาขา รู้สึกได้ว่ามีคนเรียนเก่งมากมาย ที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันนั่นก็คือ ความเป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง พวกเราจึงมาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้ ความภาคภูมิใจอันสูงสุดของผมก็คือการได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในการเป็นแกนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

“นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ” ความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติ

ตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอย่างสูงและเป็นความภูมิใจของผม ผมตระหนักดีว่า ความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในการทำงานของผม มีต้นทุนมาจากพื้นฐานความรู้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่วิศวฯจุฬาฯ มอบให้ ในวันนี้เมื่อมีกำลังและโอกาส ผมก็ยินดีที่จะตอบแทนสถาบันที่มีพระคุณแห่งนี้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนคณะฯ ของเรา

พันธกิจ 4 ข้อเพื่อผลักดันสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ วาระ ปี พ.ศ. 2563-2564 ได้มีความเห็นร่วมกันว่าเราจะใช้พันธกิจ 4 ข้อเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน คือ

 1. รัก สามัคคี
 2. สุขภาพ กายใจ ดี
 3. เรียนรู้ ต่อเนื่อง
 4. คนดี แบ่งปัน

คณะกรรมการจะแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วนได้แก่

 1. ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
 2. ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
 3. ฝ่ายวิชาการ
 4. ฝ่ายหารายได้พิเศษและกิจกรรมพิเศษ

โดยคณะทำงานแต่ละฝ่ายจะมีการต่อยอดการทำงานจากคณะทำงานชุดเดิม และริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในตอนนี้เราเล็งเห็นความสำคัญของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้หลาย ๆ อย่างในโลกต้องเปลี่ยนแปลง การทำงานของคณะกรรมการก็เช่นกัน จากที่เราจะมุ่งเน้นกิจกรรมภายในของศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน เราปรับเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือสังคมมากขึ้น และมีการรวบรวมความรู้ ความคิดและกำลังทรัพย์จากหลาย ๆ ฝ่าย เช่น การมอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ การสนับสนุนการผลิตหุ่นยนต์ปิ่นโตให้กับคณะฯเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของแพทย์และพยาบาล การจัดถุงปันน้ำใจให้แก่ชุมชนแออัดรอบๆมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัตินี้ พร้อมทั้งการสร้างห้องควบคุมอากาศให้กับโรงพยาบาลในหลายจังหวัด อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่เคยทำมาต่อเนื่องทุก ๆ ปี อาทิเช่น การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมกีฬา และอื่นๆ ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเวลาและเหตุการณ์ที่เหมาะสม

ต้องสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง และสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 ที่พวกเราต้องเผชิญกันวันนี้ทำให้หลาย ๆ คนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทั้งอ้อม หลังวิกฤต COVID-19 เราก็จะต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งรุนแรงในประวัติศาสตร์ และอัตราว่างงานที่สูงขึ้น ดังนั้น ผมจึงอยากให้ทุกคนใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี รวมถึงมีจิตใจที่เข้มแข็งและสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ ในปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้แล้ว โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวันและอาจรุนแรงภายในระยะเวลาสั้น ๆ นอกจากโรคระบาด ยังมีภัยธรรมชาติ ประชากรที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนพลังงานและอื่น ๆ ที่เราไม่อาจจะคาดการณ์ได้ เพราะฉะนั้น การปรับตัวและพัฒนาตนเองและทีมงานให้ทันการเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคนี้

ความรัก ความกล้า และมิตรภาพ หลักการทำงานที่ทำให้ชีวิตมีสุข

หลักการที่ผมยึดถือและลงมือทำมาทั้งชีวิต และทำให้ผมได้ออกเดินทางตามความฝัน ก็คือ

 1. มีความรัก ความสุข พร้อมที่จะแบ่งปัน เสียสละ รับผิดชอบ ในสิ่งที่เราทำ
 2. มีความกล้า ใช้ปัญญาในทุกศาสตร์ บรรลุเป้าหมาย อย่างมีจินตนาการ
 3. มีมิตรภาพและความสมดุล บนความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงที่มาโดยไม่รู้ตัว

การทำงานในสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ เป็นงานจิตอาสาอย่างแท้จริง ซึ่งสำหรับ อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ แล้ว การทำงานเพื่อสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ และคณะวิศวฯ จุฬาฯ นั้น เป็นการทำงานที่สร้างความสุข ความภาคภูมิใจให้กับตนเองมากกว่า ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ ภายใต้การบริหารของนายกสมาคมท่านนี้จะก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งต่อไป


ที่มา: อินทาเนีย ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 คอลัมน์ สัมภาษณ์พิเศษ โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save