Focus

ระลึกถึงวันรับขวัญที่จดจำได้ ไม่มีวันเลือน

ระลึกถึงวันรับขวัญที่จดจำได้ ไม่มีวันเลือน

“ก้มลงไป ผมบอกให้ก้มลงไป สูดไปเยอะ ๆ กลิ่นดินน่ะสูดเข้าไป กลิ้ง ผมบอกให้กลิ้ง กลิ้งเร็ว ๆ รุ่นเดียวกัน ลำบากด้วยกัน สบายด้วยกัน” เสียงตะโกนเสียงดังจากรุ่นพี่รุ่น 68 ดังโวยวายไปหมด“

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2563-2564

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2563-2564

“…ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในการทำงานของผม มีต้นทุนมาจากพื้นฐานความรู้ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่วิศวจุฬาฯ มอบให้…” เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ ชุดใหม่ เพื่อรับตำแหน่งแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง