ท่องเที่ยว

“ทะเลน้อยและพัทลุง” แดนสนธยาในจังหวัดที่ถูกลืม

“ทะเลน้อยและพัทลุง” แดนสนธยาในจังหวัดที่ถูกลืม

4 ปีก่อนเคยนั่งทบทวนว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่ไม่เคยไป คำตอบคือ 3 จังหวัด ช่วงกลาง พ.ศ. 2558 เพื่อนมัธยมปลายนัดบินลงใต้ไปสตูลและนั่งเรือไปนอนเกาะหลีเป๊ะและข้ามชายแดนไปจอร์ชทาวน์ (ปีนัง) พอขึ้น พ.ศ. 2559 ออกพรรษาตั้งใจว่าต้องไปนั่งดูบังไฟพญานาคที่รัตนบุรี อำเภอบึงกาฬ

มองโกเลีย…

มองโกเลีย…

ปกติผมจะมีการท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อให้รางวัลกับชีวิต และเปิดโลกทัศน์เพื่อดูว่าประเทศอื่น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง โดยการเลือกประเทศที่จะไปเที่ยวก็จะเลือกประเทศที่น่าสนใจ ทั้งในแง่ของประวัติศาตร์ที่เป็นมาอย่างยาวนาน หรือมีทัศนียภาพที่สวยแปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา