คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี (INTANIA 107) ณ ห้องประชุม 117 ห้อง

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม และ สวจ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปี

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม และ สวจ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ

Hiroshima Global Academy เยือนคณะวิศวฯ จุฬาฯ

Hiroshima Global Academy เยือนคณะวิศวฯ จุฬาฯ

โรงเรียน Hiroshima Global Academy ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ พบรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการการดำเนินงานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ พบรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการการดำเนินงานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เข้าพบรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการการดำเนินงานหลักสูตร กาหนดหัวข้องานวิจัย สนับสนุนกิจกรรมทางทหารให้กับนิสิตในหลักสูตร

บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ 2566

บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้บริหารคณะฯ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน

อ.วิศวะ จุฬาฯ เตือน ตรุษจีนนี้ เสี่ยงเป็นมะเร็ง จากธูปเทียนไหว้เจ้า

อ.วิศวะ จุฬาฯ เตือน ตรุษจีนนี้ เสี่ยงเป็นมะเร็ง จากธูปเทียนไหว้เจ้า

เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีน จะได้ร่วมกัน ฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีน ด้วยการตั้งโต๊ะนำอาหารคาวหวานไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และมอบคำอวยพรความหมายมงคลทั้งเรื่องสุขภาพและความร่ำรวย แต่สุขภาพของผู้คนที่ร่วมฉลองในเทศกาลตรุษจีน อาจจะไม่ได้สุขภาพดีตามที่หลายคนคาดหวัง เนื่องจากการได้รับควันจากธูป เทียน หรือการจุดประทัด ที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายอย่างที่คาดไม่ถึง

พิธีส่งมอบฝายวิศวพัฒน์ 6 ณ บ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิธีส่งมอบฝายวิศวพัฒน์ 6 ณ บ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 18-26 ธันวาคม 2565 นิสิตค่ายวิศวพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน โดยได้ร่วมสร้างฝายยกระดับน้ำ ฝายกักน้ำเพื่อติดตั้งปั๊มตะบันน้ำ และระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับดึงน้ำเพื่อใช้ในแปลงเกษตร ได้ทำการสำรวจข้อมูลของชาวบ้านสมาชิกกลุ่มน้ำเพี้ยโมเดลทั้งแปลงต้นแบบ และแปลงขยายผล เพื่อนำมาสรุปเพื่อต่อยอดการทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ต่อไป

วิศวฯ จุฬาฯ พร้อมปลดล็อกการศึกษาไทย เปิดสาขาใหม่ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

วิศวฯ จุฬาฯ พร้อมปลดล็อกการศึกษาไทย เปิดสาขาใหม่ ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดสาขาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่แตกต่างไปจากการเรียนตามหลักสูตรทั่วไป ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของวงการศึกษาไทย ที่ต้องปรับตัวให้เกิดความแตกต่าง และตอบโจทย์ของโลกยุคใหม่ ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมนั้น ๆ

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ลงทุนบริษัท Spin-Off แห่งแรก นำนวัตกรรมหน้ากากรางวัลระดับโลกออกสู่ตลาด

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ลงทุนบริษัท Spin-Off แห่งแรก นำนวัตกรรมหน้ากากรางวัลระดับโลกออกสู่ตลาด

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้จัดตั้ง Club Chula Spin-Off ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก Deep Tech Startup กว่า

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ และคณะ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ และคณะ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช และคณะ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 : รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ผลงานเรื่อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save