คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2

อ.วิศวฯ จุฬา เผย โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เป็นพลังงานสะอาด ช่วยโลกลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ของประเทศ

คณะวิศวฯ จุฬาฯ  จับมือร่วมวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน กับทาง KazSRIRS

คณะวิศวฯ จุฬาฯ จับมือร่วมวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน กับทาง KazSRIRS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ The Kazakh Scientific Research Institute for Road Traffic Safety (KazSRIRS) ร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน

ร่วมพัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)

ร่วมพัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT)

คณะวิศวฯ จุฬาฯ และ บริษัท เดอะเรดคาร์บอน จำกัด ร่วมพัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (CEDT) เข้าสู่สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบโจทย์เทรนด์การทำงานยุคใหม่

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี (INTANIA 107) ณ ห้องประชุม 117 ห้อง

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม และ สวจ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปี

คณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม และ สวจ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชชีพราหมณ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ

Hiroshima Global Academy เยือนคณะวิศวฯ จุฬาฯ

Hiroshima Global Academy เยือนคณะวิศวฯ จุฬาฯ

โรงเรียน Hiroshima Global Academy ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ พบรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการการดำเนินงานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ พบรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการการดำเนินงานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เข้าพบรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการการดำเนินงานหลักสูตร กาหนดหัวข้องานวิจัย สนับสนุนกิจกรรมทางทหารให้กับนิสิตในหลักสูตร

บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ 2566

บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ จุฬาฯ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้บริหารคณะฯ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน

อ.วิศวะ จุฬาฯ เตือน ตรุษจีนนี้ เสี่ยงเป็นมะเร็ง จากธูปเทียนไหว้เจ้า

อ.วิศวะ จุฬาฯ เตือน ตรุษจีนนี้ เสี่ยงเป็นมะเร็ง จากธูปเทียนไหว้เจ้า

เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่ชาวไทยเชื้อสายจีน จะได้ร่วมกัน ฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีน ด้วยการตั้งโต๊ะนำอาหารคาวหวานไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมกับเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ และมอบคำอวยพรความหมายมงคลทั้งเรื่องสุขภาพและความร่ำรวย แต่สุขภาพของผู้คนที่ร่วมฉลองในเทศกาลตรุษจีน อาจจะไม่ได้สุขภาพดีตามที่หลายคนคาดหวัง เนื่องจากการได้รับควันจากธูป เทียน หรือการจุดประทัด ที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายอย่างที่คาดไม่ถึง

พิธีส่งมอบฝายวิศวพัฒน์ 6 ณ บ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

พิธีส่งมอบฝายวิศวพัฒน์ 6 ณ บ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 18-26 ธันวาคม 2565 นิสิตค่ายวิศวพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน โดยได้ร่วมสร้างฝายยกระดับน้ำ ฝายกักน้ำเพื่อติดตั้งปั๊มตะบันน้ำ และระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับดึงน้ำเพื่อใช้ในแปลงเกษตร ได้ทำการสำรวจข้อมูลของชาวบ้านสมาชิกกลุ่มน้ำเพี้ยโมเดลทั้งแปลงต้นแบบ และแปลงขยายผล เพื่อนำมาสรุปเพื่อต่อยอดการทำกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save