We are Engineers 2020

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020

ชาววิศวฯ จุฬาฯ ทราบกันดีว่า ช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี เป็นช่วงที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ จะจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ” ปีนี้ก็เช่นกันได้กำหนดวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563