February 24, 2021

วิศวฯ จุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วศ.38 การพยายามเป็นสิ่งสำคัญ ท้อได้แต่อย่าถอยเพราะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อย ๆ…

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วศ.38 การพยายามเป็นสิ่งสำคัญ ท้อได้แต่อย่าถอยเพราะโอกาสไม่ได้มีมาบ่อย ๆ…

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วศ.38 รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน และอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ เป็นศาสตราจารย์หนุ่ม ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 5 (คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม)

เพื่อน ๆ วศ.17 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลิ้มโอวสี แซ่ลิ้ม คุณแม่ของ สุพจน์ พฤกษานานนท์

เพื่อน ๆ วศ.17 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลิ้มโอวสี แซ่ลิ้ม คุณแม่ของ สุพจน์ พฤกษานานนท์

เพื่อน ๆ วศ.17 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลิ้มโอวสี แซ่ลิ้ม (อายุ 101 ปี) คุณแม่ของ สุพจน์ พฤกษานานนท์ เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา

วรากร เลสัก วศ.17 ถึงแก่กรรม …เพื่อน ๆ วศ.17 อำลาอาลัยขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติ…

วรากร เลสัก วศ.17 ถึงแก่กรรม …เพื่อน ๆ วศ.17 อำลาอาลัยขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติ…

วรากร เลสัก วศ.17 ถึงแก่กรรม และ ฌาปนกิจศพ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ สุสานวัดประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

แสดงความยินดี… ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

แสดงความยินดี… ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

สมภพ โปษะกฤษณะ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ และตัวแทนสมาคมฯ ร่วมกับ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้ไปแสดงความยินดีกับ ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ

แสดงความยินดี… พรพจน์ เพ็ญพาส ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แสดงความยินดี… พรพจน์ เพ็ญพาส ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สมภพ โปษะกฤษณะ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ และตัวแทนสมาคมฯ ร่วมกับ ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้ไปแสดงความยินดีกับ พรพจน์ เพ็ญพาส ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล ให้ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่

“ถิรไทย” รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

“ถิรไทย” รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

สัมพันธ์ วงษ์ปาน วศ.14 รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว

ติดตามสถานการณ์ PM 2.5 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ติดตามสถานการณ์ PM 2.5 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นับวันจะรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลถึงสุขภาพของประชาชนอย่างเรา ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกท่านสามารถติดตามสถานการณ์ PM 2.5 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผ่าน 2 ช่องทาง

ระลึกถึงวันรับขวัญที่จดจำได้ ไม่มีวันเลือน

ระลึกถึงวันรับขวัญที่จดจำได้ ไม่มีวันเลือน

“ก้มลงไป ผมบอกให้ก้มลงไป สูดไปเยอะ ๆ กลิ่นดินน่ะสูดเข้าไป กลิ้ง ผมบอกให้กลิ้ง กลิ้งเร็ว ๆ รุ่นเดียวกัน ลำบากด้วยกัน สบายด้วยกัน” เสียงตะโกนเสียงดังจากรุ่นพี่รุ่น 68 ดังโวยวายไปหมด“

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020

คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ 2563 We are Engineers 2020

ชาววิศวฯ จุฬาฯ ทราบกันดีว่า ช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี เป็นช่วงที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ จะจัดงาน “คืนสู่เหย้าชาววิศวฯ จุฬาฯ” ปีนี้ก็เช่นกันได้กำหนดวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563