สัมภาษณ์พิเศษ

ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation)

ศ. ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation)

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนเรือเดินสมุทรลำใหญ่ มีประวัติและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง สง่างาม แต่ด้วยโมเมนตัมขนาดมหาศาล ทำให้เรือเดินสมุทรขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนทิศทางได้ทันท่วงที เมื่อต้องเผชิญกับพายุแห่งการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจุฬาฯ จึงใช้กลวิธี Speedboat Model จัดตั้งองค์กรต้นแบบขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อรหัสว่า “เรือด่วนจุฬา” ที่มีความคล่องตัว (Agility)

อยากให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน…สัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าฯ ชัชชาติ

อยากให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน…สัมภาษณ์พิเศษผู้ว่าฯ ชัชชาติ

รายการพูดจาประสาช่าง ซึ่งออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ ระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz ออกอากาศประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 08.55 น. และในทุก ๆ

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ วศ.22 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เคมีแมน ผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์ระดับโลก

อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ วศ.22 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) เคมีแมน ผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์ระดับโลก

“ การทำธุรกิจไม่ได้ใช้แค่ความรู้ แต่ยังต้องอาศัยความกล้า ความอดทน และหัวใจที่แข็งแกร่ง ถึงจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้…” “ผมเคยตั้งคำถามว่า ทำไมถึงเรียนวิศวฯ จุฬาฯ เพราะอยากเป็นผู้สร้าง อยากทำให้เกิดสิ่งที่เราฝันในเชิงของเทคโนโลยี ในเชิงของกิจการ โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรรมมาสร้างองค์กร และคนที่อยู่กับเราได้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ นั่นคือสาเหตุหลัก

ศักดิ์ชัย ยอดวานิช วศ.24 นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2565-2567 “เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่ลานเกียร์ (อีกครั้ง)”

ศักดิ์ชัย ยอดวานิช วศ.24 นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2565-2567 “เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่ลานเกียร์ (อีกครั้ง)”

บทสัมภาษณ์พิเศษ พี่หนู-ศักดิ์ชัย ยอดวานิช มือประสานสิบทิศ “INTANIA Connection” จากนักธุรกิจหนุ่มแห่งค่ายเสรีชัยยุทธภัณฑ์ ผันตัวเข้าสู่แวดวงการศึกษามากว่า 2 ทศวรรษ รั้งตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ มานานถึง 12 ปี หนุนส่งให้โรงเรียนแห่งนี้พรั่งพร้อมทุกด้านจนชื่อชั้นของ

สมศักดิ์ ประภาสพงศ์ วศ.2517 จากวิศวกรก่อสร้างที่หันมาสร้าง “พืชแข็งแรง” ด้วยวิถีธรรมชาติ

สมศักดิ์ ประภาสพงศ์ วศ.2517 จากวิศวกรก่อสร้างที่หันมาสร้าง “พืชแข็งแรง” ด้วยวิถีธรรมชาติ

สมศักดิ์ ประภาสพงศ์ หรือที่เพื่อน ๆ เรียกว่า “เป็ด” จบจากภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ช่วงเป็นนิสิตก็เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือ ATA ที่ก่อตั้งโดยอาจารย์ชาญชัย ลิมปิยากร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กับ อาจารย์โคทม

3 อินทาเนีย แม่ทัพแห่ง EXIM BANK ผู้ขับเคลื่อนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย

3 อินทาเนีย แม่ทัพแห่ง EXIM BANK ผู้ขับเคลื่อนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย

3 อินทาเนีย แม่ทัพแห่ง EXIM BANK ผู้ขับเคลื่อนธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พี่น้องชาวอินทาเนีย ได้ใช้ความรู้วิชาวิศวกรรม ผนวกกับทักษะความรู้ด้านอื่น ๆ และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนฟันเฟืองน้อยใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศ

สัมภาษณ์พิเศษ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.26…ชีวิตที่ไม่มีการออกแบบ

สัมภาษณ์พิเศษ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.26…ชีวิตที่ไม่มีการออกแบบ

สัมภาษณ์พิเศษ รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ วศ.26 ชีวิตที่ไม่มีการออกแบบ… ….บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง นักเรียนทุนอานันทมหิดล อาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ข้าราชการการเมือง และผู้บริหารบริษัทเอกชน… บทบาททั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากชีวิตที่

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ วศ.26 “อยู่อย่างรู้ทันกับโลกยุคดิจิทัล”

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ วศ.26 “อยู่อย่างรู้ทันกับโลกยุคดิจิทัล”

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ วศ.26 กรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM THAILAND) “อยู่อย่างรู้ทันกับโลกยุคดิจิทัล” สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของความเร็วเพราะในทุก ๆ วัน มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ

การลดก๊าซเรือนกระจก ทำไมต้องเริ่มวันนี้

การลดก๊าซเรือนกระจก ทำไมต้องเริ่มวันนี้

“ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนให้ความสำคัญและจับตามองเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก เพราะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของทุกคนโดยตรง เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันโดยใช้กลยุทธ์และความแข็งแกร่งที่มีอยู่เร่งแก้ปัญหานี้ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้ลดลงตามเป้าหมายที่กำหนดให้ได้ เพื่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพที่ดีของทุกคน” กิจจา จำนงค์อาษา วศ.10 ผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงานและปิโตรเคมีในไทยมาอย่างยาวนานกว่า

โยธิน ธาราหิรัญโชติ วศ.19 วิศวกรที่หลงใหลใน “เครื่องถ้วยเขมร”

โยธิน ธาราหิรัญโชติ วศ.19 วิศวกรที่หลงใหลใน “เครื่องถ้วยเขมร”

เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางกองบรรณาธิการได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยกับ คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ วศ.19 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  คุณโยธิน ได้เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้ตัดสินใจมอบของสะสมอันทรงคุณค่าให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เพราะอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นสิ่งที่ทรงคุณค่าของคนไทยในสมัยก่อน มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ และเชื่อว่าความภาคภูมิใจนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศต่อไป ในงานศิลปะมีพลังซ่อนอยู่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save