ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


ArticleMagazineNews
MAGAZINE | อินทาเนียฉบับ : ลำดับที่ 109 ปีที่ 22
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เรื่องเด่นในฉบับ:
Dinner Talk 2016 เจาะลึกเศรษฐกิจและการเงินไทยในปี 2017
กว่าจะมาเป็น ICMM 2017
Grade Free System...สอบได้แบบไร้เกรด ดีไหมในมหาวิทยาลัยไทย?
เมื่อไหร่ประเทศไทยจึง (ไม่) มีคอร์รัปชั่น


กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ

โครงการ "ตำราวิศวฯ 100 ปี 2456-2556"
08 มกราคม 2557
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 101 รูป
08 มกราคม 2557
บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเดือนมิถุนายน
08 มกราคม 2557
วันบริจาคโลหิตชาวอินทาเนีย : 4-5 กรกฎาคม 2556
08 กรกฎาคม 2556
บทสัมภาษณ์จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ @Weekly
03 กรกฎาคม 2556
CALENDAR EVENT