วารสารอินทาเนีย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2563

เรื่องเด่นในฉบับ

  • อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ วาระปี 2563-2564
  • พิธี-รับส่งมอบงาน คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬสฯ วาระปี 2563-2564
  • วิศวฯ จุฬาฯ ปันน้ำใจ ช่วย 7 ชุมชนสู้วิกฤติ COVID-19
  • 8 นวัตกรรมสุดเจ๋งจากจุฬา ร่วมสู้ภัย COVID-19
  • ระลึกถึงวันรับขวัญ ที่จดจำได้ไม่มีลืมเลือน
คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
รอบรั้วจามจุรี จุฬาฯ มอบนวัตกรรมระบบบริการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 แบบรวดเร็ว“Chula COVID-19 Strip Test Service” เพื่อสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบรั้วจามจุรี 8 นวัตกรรมสุดเจ๋งจากจุฬาฯ ร่วมสู้ภัย COVID-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายสัมพันธ์อินทาเนีย พิธีรับ-ส่งมอบงานคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ วาระปี 2563-2564 กองบรรณาธิการ
สายสัมพันธ์อินทาเนีย วิศวฯ จุฬาฯ ปันน้ำใจ ช่วย 7 ชุมชนสู้วิกฤติ COVID-19 กองบรรณาธิการ
สัมภาษณ์พิเศษ อดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาฯ วาระปี 2563-2564 กองบรรณาธิการ
เรื่องพิเศษ จุฬาฯ พร้อมช่วยหมอทั่วประเทศ ส่งมอบกองทัพหุ่นยนต์ CU-RoboCOVID เพื่อสู้ภัย COVID-19 กว่าร้อยตัว กองบรรณาธิการ
เรื่องเล่าชาวอินทาเนีย ระลึกถึงวันรับขวัญ ที่จดจำได้ไม่มีวันเลือน ปิยะ เหลืองกิตติก้อง วศ.2530
สะดุดฟันเฟือง พลิกโอกาสเป็นวิกฤติ…………ทำอย่างไรให้ไทยก้าวไปข้างหน้า? รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15
ข้อคิดจากนิสิตเก่า เรื่องของคุณ คุณทำเอง ตอน หลงผิด อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ วศ.05
ข้อคิดจากนิสิตเก่า การแสวงหาสัจธรรมแห่งชีวิต ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฎิภาณ์ วศ.18
ข้อคิดจากนิสิตเก่า กักตัวในผ้าเหลือง ดร.วีรณัฐ โรจนประภา วศ.28
ข้อคิดจากนิสิตเก่า มุมมองประเด็นการเปลี่ยนแปลง ปริณามและปริวรรตกรรม : นิยามและนิมมานการเปลี่ยนแปลง ดร. ปิยะพันธ์ ทยานิธิ วศ.23
เก็บมาฝาก ผลงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เก็บมาฝาก ประเทศไทย 5.0 ภาพนิมิตคุณภาพชีวิตคนไทย 5.0 ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล วศ.
เก็บมาฝาก ระบบเสียงสำหรับระบบไฟฟ้าสื่อสารภายในอาคาร และระบบเสียงเพื่อความบันเทิง คมสันต์ สิริวัฒนาพาท วศ.17
เก็บมาฝาก 10 เทรนด์เทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในปี 2563 บริษัท การ์ทเนอร์
เก็บมาฝาก Thailand RAC NAMA กองบรรณาธิการ
Journey & yummy บันทึก feel Tokyo 15 วัน Teelasak Padoongtantrakul วศ.17
เที่ยวกับอินทาเนีย สิบสองปันนา (Xishuangbanna) … ดินแดนบรรพบุรุษคนไทย หรือ? สุวิทย์ เมฆวิบูลย์ วศ.17